Fizioterapija Foto albumi

Kinezitejping kod distorzije skočnog zgloba

Primenom metode kineziterapije rešeni su problemi otoka sa spolje strane skočnog zgloba i bolna istegnuća mišića unutrašnje strane zgloba.

Pacijent je na fudbalu dobio udarac sa spoljne strane skočnog zgloba, što je uzrokovalo distorziju, odnosno uganuće zgloba.

Blagovremenom primenom leda sprečena je pojava hematoma (krvnog podliva), ali je ipak nastao otok sa spoljne strane, dok su mišići sa unutrašnje strane zgloba istegnuti i bolni.

Uz aplikaciju kinezi-traka (kinezitejping) sa trodnevnim dejstvom, ovi problemi su rešeni.

Kinezitejping na fotografiji primenio fizioterapeut Vlada iz Beograda, specijalni saradnik Penzina.


About the author

Fizioterapeut Vlada

Vlada Stevanović je viši i strukovni fizioterapeut iz Beograda sa višegodišnjim radnim iskustvom u beogradskoj renomiranoj klinici za rehabilitaciju (stručni staž i volontiranje), u fitnes klubu, ali i u samostalnom radu sa pacijentima – naročito sa decom i starima. Na Penzinu obrađuje teme vezane za fizioterapiju, kineziterapiju, kineziotejping, postoperativne terapije, itd.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija