Fizioterapija Foto albumi

Kinezitejping kod zapaljenja Ahilove tetive

Ahilova tetiva najčešće se povređuje prilikom skijanja kada puca zbog neodgovarajuće obuće, nakon čega sledi operacija i dugotrajna fizioterapija. 

Zadnju ložu mišića potkolenice čini m. Triceps surae, koji se sastoji iz dva mišića: m. Gastrocnemius-a i m. Soleusa-a. Zajedničko im je to što se Ahilovom tetivom pripajaju za petnu kost.

Ovaj mišić trpi velika opterećenja, ali veoma retko dolazi do povrede mišićnog tela. Njegov najslabiji deo je upravo tetiva, koja se veoma često povređuje, naročito prilikom sportskih aktivnosti.

Kod pacijenta sa slike, došlo je do delimične rupture tetive tokom fudbalske utakmice, koje je sanirana, ali je ostalo ožiljno tkivo koje uzrokuje veliki lokalni bol, ograničava pokret i dalje bavljenje sportom te je primenjena metoda kinezitejpinga.

Kinezitejping na fotografiji primenio fizioterapeut Vlada iz Beograda, specijalni saradnik Penzina.


About the author

Fizioterapeut Vlada

Vlada Stevanović je viši i strukovni fizioterapeut iz Beograda sa višegodišnjim radnim iskustvom u beogradskoj renomiranoj klinici za rehabilitaciju (stručni staž i volontiranje), u fitnes klubu, ali i u samostalnom radu sa pacijentima – naročito sa decom i starima. Na Penzinu obrađuje teme vezane za fizioterapiju, kineziterapiju, kineziotejping, postoperativne terapije, itd.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija