Magazin Godine Svet

Kanada: Nesta pošte, nesta i poštara

Zbog porasta digitalne komunikacije kanadska pošta trpi gubitke i danas tek oko trećine Kanađana poštu dobija na kućnu adresu. Međutim, uskoro će i oni dobiti “komunalne sandučiće” u kojima će sami preuzimati svoju poštu.

Ovaj potez uštedeće poštama Kanade oko 540 miliona dolara, ali ovo će pratiti i smanjenje troškova za zaposlene. Već u narednih pet godina, Kanada planira da ukine između šest i osam hiljada radnih mesta za poštare, ali pretežno putem penzionisanja zaposlenih.

Zajedno sa optimizacijom drugih radnih mesta, u istom periodu očekuje se smanjenje broja radnih mesta za oko 15.000, sa 68.000, koliko ih je bilo zaposleno u pošti na kraju 2012. godine.

Pošta Kanade će 2014. godine tražiti od vlade finansijsku pomoć za restrukturiranje poslovanja i okvira penzionog plana, kako bi osigurala dugoročnu finansijsku održivost. U trećem kvartalu ove godine, Pošta Kanade je, pre obračunavanja poreza, prijavila gubitak od 102 miliona dolara

Kod mnogih starijih Kanađana javlja se bojazan da li će oni moći da isprate ove promene.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija