Ekonomija Magazin Godine Srbija

Javna služba: JKP vs. JPP (9)

Zamislimo da jednog dana privatni sektor preuzme “tržište” usluga koje sada “drže” javna komunalna preduzeća. Ko će dobiti priliku zaposlenja: oni sa iskustvom ili oni bez?

Javno-privatno partnerstvo (JPP*) je sistem realizacije projekata u kome javni sektor ima ulogu investitora, a privatni sektor vodi projekat u cilju veće efikasnosti i manjih troškova. Iako teorijski zvuči logično, i iako se ideja u Srbiji promoviše već neko vreme, do sada nije imao puno uspeha. Međutim…

Zamislimo da JPP model zaživi, a zatim opet postavimo pitanje: Ko će raditi u privatnom sektoru koji dobije zadatak da upravlja projektima javnog sektora? Možda smo već odgovorili u poglavlju gde je bilo reči o preporukama rada u javnim službama i upravama.

Ili, zamislimo da jednog dana imamo daleko manje zaposlenih u državnim službama i da privatni sektor preuzme “tržište” usluga koje sada “drže” javna komunalna preduzeća: odnošenje smeća, distribucija vode, itd.

Hoće li se i tada desiti da mnogo manjih firmi u vlasništvu bivši zaposlenih u javnom sektoru preuzme poslove javnih preduzeća, na sličan način kako se to dogodilo urušavanjem društvenih firmi i privatizacijom sektora proizvodnje, projektovanje, izvođenja, itd?

*na engleskom govornom području JPP model poznat je kao PPP – Public Private Partnership.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija