Foto albumi Gradovi u Srbiji

Grad Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica, grad sa oko 50.000 stanovnika, nalazi su u Sremskom okrugu, na zapadu Srbije. Teritorija opštine zahvata južno podnožje Fruške Gore koje je mahom pod vinogradima i voćnjacima.

Grad Sirmium osvojili su Rimljani još krajem I veka stare ere, i on ubrzo počinje ubrzano da raste i stiče status grada od velikog vojničkog i strateškog značaja.

U samom gradu ili okolini rođeni su rimski carevi Decije Trajan, Aurelijan, Prob i Maksimilijan, koji su svi bili domorodačkog porekla. Već početkom 4. veka Sirmium je centar episkopije a u gradu je u tom periodu održano i pet sabora na kojima su proglašavane jeresi i rešavana dogmatska pitanja za celo hrišćanstvo – “sirmijske formule”.

Grad dobija današnje ime po manastiru Svetog Dimitrija u 13. veku nakon nekoliko vekova borbi za prevlast između Vizantinaca i Mađara. U 15. veku Mitrovicom čak vlada i despot Stefan Lazarević, ali ona ubrzo pada pod Tursku vlast. Od ponovnog preuzimanja od strane Austrougara, Mitrovica se razvija slično kao i druga sremska naselja.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija