Grad Subotica

Grad Subotica

Subotica je najseverniji grad u Srbiji, administrativni je centar Severnobačkog okruga i ima oko 100.000 stanovnika.

Subotica se prvi put pominje 1391. godine, a 1527. godine, u vreme osmanske najezde, bila je prestonica srpske države samoproglašenog cara Jovana Nenada.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Turci drže grad sve do 1686. godine kada prelazi u ruke Habzburške monarhije. Po nekim izvorima, tokom vekova Subotica je imala oko 200 različitih naziva na srpskom i mađarskom jeziku.

Područje grada naseljeno je od praistorije, ali zbog brojnih demografskih i ratnih kretanja ustaljen razvoj grada odvija se tek pod okriljem Habzburške monarhije, gde od 1890. do 1910. godine grad doživljava procvat i narasta na oko 95.000 stanovnika.

Oko 65 odsto stanovnika su katolici, a Subotica je centar Rimokatoličke biskupije u Bačkom okrugu. Grad se nalazi na potezu međunarodnih železničkih i drumskih koridora.