Grad Subotica

Grad Subotica

Subotica je najseverniji grad u Srbiji, administrativni je centar Severnobačkog okruga i ima oko 100.000 stanovnika.

Subotica se prvi put pominje 1391. godine, a 1527. godine, u vreme osmanske najezde, bila je prestonica srpske države samoproglašenog cara Jovana Nenada.

Turci drže grad sve do 1686. godine kada prelazi u ruke Habzburške monarhije. Po nekim izvorima, tokom vekova Subotica je imala oko 200 različitih naziva na srpskom i mađarskom jeziku.

Područje grada naseljeno je od praistorije, ali zbog brojnih demografskih i ratnih kretanja ustaljen razvoj grada odvija se tek pod okriljem Habzburške monarhije, gde od 1890. do 1910. godine grad doživljava procvat i narasta na oko 95.000 stanovnika.

Oko 65 odsto stanovnika su katolici, a Subotica je centar Rimokatoličke biskupije u Bačkom okrugu. Grad se nalazi na potezu međunarodnih železničkih i drumskih koridora.