Fizička lica koja ostvaruju prihod u inostranstvu – da plate porez Srbiji

Poreska uprava je ustanovila da fizička lica koja ostvaruju prihode u inostranstvu ne izmiruju obaveze vezane za plaćanje poreza i doprinosa na zarade. Građani bi trebalo sami da izmire svoje obaveze kako bi izbegli prekršajnu odgovornost.

Poreska uprava je, na osnovu podataka o uplatama iz inostranstva i njihovim poređenjem sa podnetim poreskim prijavama o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima na zaradu od strane fizičkih lica, ustanovila veliko nepoštovanje poreskih propisa. Na osnovu tih podataka, ta fižička lica su i identifikovana.

Kako se navodi, ti prihodi ostvaruju se po osnovu pružanja raznih vrsta usluga,. Najčešće su to usluge razvoja softvera, prevođenja, držanja časova stranih jezika, promocije, grafičkog dizajna i druge vrste usluga.

Nepoštovanje poreskih propisa ustanovljeno je i kod fizičkih lica koja prihode ostvaruju na društvenim mrežama (jutjuberi, influenseri), internet klađenja i slično, kao i kod lica koja su izdavala sopstvene nepokretnosti do 30 dana (stan na dan).

Poreska uprava pozvala je sva fizička lica koja su propustila da podnesu poreske prijave da pre otpočinjanja poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, samoinicijativno obračunaju porez i doprinose sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze. Na ovaj način će izbeći prekršajnu odgovornost.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivanjem kontakt centra na brojeve telefona: 011-33-10-111 ili 0700-700-007 ili neposredno na šalterima „Vaš poreznik u filijalama Poreske uprave.

Izvori: Danas, B92
Ilustracija: Business vector created by stories – www.freepik.com

Moglo bi vas zanimati: