Veće osnovice za samostalnu uplatu doprinosa

Osnovice za samostalnu uplatu doprinosa po Članu 15 Zakona o PIO, koje se menjaju početkom svake godine, veće su za 5,8 odsto od januara 2020. u odnosu na prethodnu godinu.

Od januara 2020. godine, važe nove osnovice penzijskog osiguranja, koje su za 5,8 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Osnovice i doprinosi

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od toga koju stručnu spremu imaju. Osnovice se menjaju početkom godine i važe celu godinu.

Najniža osnovica osiguranja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci. U prethodnoj godini 35 odsto prosečne zarade iznosi 25.801 dinar. Najviša osnovica osiguranja iznosi pet prosečnih plata u prethodnoj godini. To daje iznos od 368.590 dinara u 2019. godini, odnosno toliko iznosi najviša osnovica za 2020. godinu.

Osiguranici najčešće uplaćuju staž na najnižu osnovicu osiguranja. Od 19.320 onih koji trenutno uplaćuju sebi doprinose, njih 10.197 izabralo je upravo najnižu osnovicu osiguranja, pokazuju podaci PIO fonda.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 25,5 odsto. To znači da će se mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa kretati u rasponu od 6.579 do 93.990 dinara.

Pravo na samostalnu uplatu doprinosa

Pravo na samostalnu uplatu doprinosa imaju sva lica starija od 15 godina i sa prebivalištem u Srbiji, a koja su van osiguranja – nezaposleni, studenti, domaćice, đaci…

Doprinos se uplaćuje do 15. u mesecu, za prethodni mesec.

Samostalna uplata doprinosa ne podrazumeva zdravstveno osiguranje.

Odabrana osnovica se može promeniti u nižu ili višu, ali je za to potrebno podneti odgovarajući zahtev. Takođe, ako osiguranik ne želi više da uplaćuje doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, mora podneti zahtev za prestanak osiguranja.

U Fondu PIO kažu da 19.320 građana samostalno uplaćuje staž. Mogućnost uključivanja u obavezno osiguranje po Članu 15 Zakona o PIO, od kada je uvedena 2003. godine do danas, koristilo je ukupno 236.400 građana.

Izvor: Politika
Fotografija: Blic

Podsećamo na tekst: