Draganova nagrada 2016.

Dragomir (Novi Beograd): Grčka

Pesma sa II konkursa za najbolji putopis starijih osoba „Draganova nagrada“, kategorija „Najbolja putopisna pesma“.

Fotografija: Stella Trantallidou – Rasouli, Mikonos

Šta radiš?
Mislim! Šta misliš?
Kada ću opet da vidim,
Moja voljena Grčka.

Ne znam zašto je to tako.
Ali znam da ne mogu,
Bez grčkog girosa,
bez grčke metakse,
bez grčkog čurekija,
bez grčkog mora.
Znam da ne mogu bez tebe,
Moja pravoslavna Grčka!

Sve lepo brzo prolazi,
Ne znam kada ću (opet) da te vidim
Sledeći put,
Ali znam da ću opet doći!
Ne mogu bez tebe, moja voljena Grčka.


Ελλαδα

Τι κανεις;
Νομιζο. Τι νομιζεις;
Ποτε ϑα σε να ξαναδώ
Αγαπημενη μου Ελλαδα.

Δεν ξερώ ιατι ειναι ετσι
ομώς δεν μπορώ χώρις ελλενικι γιροσι
χώρις ελλενικι μεταξα
χώρις ελλενικι τσουγρεκι
χώρις ελλενικι ϑαλασσα.
Ξερώ να δεν μπορώ
χώρις εσενα ορϑοδοξα μου Ελλαδα.

Ολα ώραια περασα γρηγορα
Δεν ξερώ ποτε τα σε
βλεπώ επομενι φορα.
Ομώψ ξερώ να ξανα ρτο
Δεν μπορώ χώρις εσενα
Αγαπημενη μου Ελλαδα.

Dragomir Radovanović, Novi Beograd


Spisak objavljenih priča i pesama sa II konkursa za najbolji putopis starijih „Draganova nagrada“ pronaći ćete u članku: Radovi sa II konkursa za najbolji putopis starijih „Draganova nagrada“


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija