Početna Magazin Godine Dom i stanovanje Banke uzimaju stanove posle šest meseci kašnjenja

Banke uzimaju stanove posle šest meseci kašnjenja

Do sada su u Srbiji aktivirane 492 hipoteke jer građani ne mogu da otplaćuju rate. Banke zatim oglašavaju prodaju nekretnine iako je tržište odavno zamrlo.

U Srbiji ne postoji zakon koji precizira postupak prodaje nepokretnosti za koju klijent ne izmiruje rate i zato od svake banke posebno zavisi nakon kog perioda će pokrenuti proces prodaje stana ili kuće.

Do sada su aktivirane 492 hipoteke, a savet građanima koji imaju problema sa otplatom jeste da prvo razgovaraju s bankom i probaju da produže rok ili da u dogovoru s bankom sami prodaju nekretninu i tako isplate kredit.

Kada se ne dogovori reprogram, počinje prodaja nekretnine. Klijentu se prvo šalje opomena pred raskid ugovora, pa obaveštenje o raskidu ugovora i dospelost celog kredita sa svim kamatama. Potom banka šalje prvu opomenu za namirenje kompletnog duga, nakon čega sledi opomena o prodaji nepokretnosti.

U isto vreme, banka šalje belešku u katastar o hipotekarnoj prodaji. Dužnik tada ima rok od 15 dana da odgovori, odnosno da uputi prigovor ili žalbu. Nakon toga kreće postupak prodaje – na aukciji ili neposrednom pogodbom. Na aukciji se određuje tržišna cena, a početna ne može biti niža od 75 odsto vrednosti, dok na drugoj aukciji ne može biti niža od 60 odsto. U slučaju neposredne pogodbe prodajna cena može da bude još niža.

Kada banka stan proda, sudski izvršitelji ulaze u posed, uz pratnju policije i obijaju bravu. Ako su lične stvari ostale, izvršitelji angažuju i njihov prevoz, piše Blic.