Društvo Ekonomija Magazin Godine Srbija

Anketa o posledicama progresivnog umanjenja (dela) penzija

Anketa Udruženja sindikata penzionera Srbije – USPS o posledicama progresivnog umanjenja (dela) penzija kao deo legalne borbe penzionera za ostvarivanje njihovih Ustavnih prava.

Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS) dostavilo nam je anketu o posledicama progresivnog umanjenja (dela) penzija sa molbom da je objavimo na portalu Penzin. Čitaoce Penzina koji su u penziji mole da ovu anketu popune i pošalju na adresu USPS-a.

Anketu možete štampati direktno sa portala ili je prepisati ako niste u mogućnosti da štampate. Popunjenu i potpisanu anketu možete poslati poštom ili elektronskom poštom.

Adresa USPS-a:

Udruženje sindikata penzionera Srbije
Dečanska 14/VII sprat
11103 Beograd

Mejl USPS-a: sindikat.penzionera@gmail.com


ANKETA O POSLEDICAMA PROGRESIVNOG UMANJENJA (DELA) PENZIJA

  • Da li su vam povređena ustavna i ljudska prava? DA   NE
  • Da li su vam umanjena sredstva za ishranu?   DA   NE
  • Da li su vam umanjena sredstva za lekove?   DA   NE
  • Da li su vam umanjena sredstva za negu (pomoć u kući, pomagala, rehabilitacija u banji, na planini i sl.)?   DA   NE
  • Da li su vam umanjena sredstva za kulturu (pozorište, koncerti, knjige, sportske priredbe itd.)?   DA   NE
  • Da li materijalno pomažete druge članove domaćinstva?  DA   NE

Anketa je deo legalne borbe penzionera za ostvarivanje njihovih Ustavnih prava, kao i prava u sklopu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Ujedinjene nacije (1948), kao i prava u odnosu nasilja nad starima, Svetska zdravstvena organizacija, Ženeva (2002).

Ime i prezime – adresa  ___________________________

(Mesto i datum)  _______________


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija