6 saveta za odgovorno korišćenje kartica

Bez obzira na to koliko imamo na računu, koliko gotovine nosimo u novčaniku, platna kartica je postala skoro obavezni deo „dokumentacije“ svakoga od nas. Da li baš zato što je naglo postala deo naše svakodnevice, mnogi o njenoj upotrebi uče u hodu i uče, nažalost, na svojim greškama. Portal Kamatica je sastavio listu od šest jednostavnih saveta za odgovorno korišćenje platnih kartica.

Platne kartice su, moramo priznati, postale deo naših života. Taj mali komad plastike omogućuje nam da kupujemo lako, plaćamo čak i kada nemamo dovoljno novca, podelimo sumu na rate. Kada koristite kreditnu karticu, mi zapravo pozajmljujemo novac za kupovinu koju ćemo obaviti sada, a otplatiti u budućnosti.

Naravno, postoje osnovna pravila koje moramo poštovati prilikom korišćenja kreditne kartice kako bismo izbegli neželjene situacije.

Portal Kamatica je sastavio listu od šest zlatnih pravila pomoću kojih će plaćanje kartica biti dobar način za kupovinu.

1. Uvek treba proveriti svoj mesečni izvod

Na kraju meseca, banka šalje izvod koji prikazuje obavljenu kupovinu, odnosno ukupan iznos koji dugujemo i minimalni iznos koji moramo da platimo. Na izvodu treba proveriti da li su sva zaduženja i plaćanja tačno prikazana.

2. Treba kupovati samo ono što nam je dostupno

Treba kupovati samo one stvari koje možemo da priuštimo i koje možemo da otplatimo u razumnom vremenskom roku. Ako znamo da sebi nešto ne možemo da priuštimo, onda to ne treba ni kupovati.

3. Uplatiti više od minimuma

Svaki put kada smo u mogućnosti, trebalo bi da uplatimo više od minimalnog iznosa duga. Ovim ćemo smanjiti vreme potrebno za otplatu duga po kreditnoj kartici i u isto vreme uštedeti plaćajući manje kamate. Ukoliko se uplati ukupan iznos duga, nećemo platiti nikakve kamate. Međutim, ako uplatimo samo minimalni iznos, kamata će biti obračunata na preostali iznos duga.

4. Neotplaćeni dug treba održavati malim

Kod upotrebe kreditne kartice važno je da svoje obaveze prema njoj izmirujemo na vreme. Ukoliko nemamo uplatu koja pokriva naš dugovanje i kamatu koju treba da platimo, ulazimo u nedozvoljen minus koji nikako nije prihvatljiv. Ne treba se zaduživati više nego što možemo otplatiti u datom vremenskom okviru.

5. Treba redovno plaćati rate

Ne treba preskakati otplatu ili kasniti sa otplatom, da ne bismo plaćali dodatne naknade i kamate. Ukoliko nam datum dospevanja obaveza ne odgovara, trebalo bi pokušati u banci promeniti datum na onaj koji nam više odgovara i koji je u skladu sa našim potrebama.

6. Naknade koje plaćamo

Prilikom izbora kartice važnu ulogu za korisnike igra kamata koju ćemo plaćati, kao i trošak izdavanja i održavanja kartice. Treba se upozanti sa visinom kamate i ostalim naknadama po svojoj kreditnoj kartici i pročitati opšte uslove o korišćenju kartice.

Savet: Pre potpisivanja ugovora sa bankom, treba pažljivo pročitati ugovor koji nam banka daje. Trebalo bi da detaljno razmotrimo sve opcije kako bismo našli najpovoljniju za nas. Kreditna kartica treba da nam olakša kupovinu i omogući lakšu otplatu, a ne da nam bude glavni izvor finansijskih problema. Zato je treba koristiti pametno i umereno.

Izvor: Portal Kamatica

Mogli bi vas zanimati i sledeći tekstovi: