Početna Magazin Godine Ekonomija Najviše keš kredita – penzionerima

Najviše keš kredita – penzionerima

Najviše keš kredita – penzionerima

Ko bi rekao pre desetak godina da će najviše gotovinskih kredita banke dati penzionerima. Tada su novine pisale kako banke diskriminišu penzionere, a banke se branile da su penzioneri rizični klijenti, piše M. Obradović za Danas.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Danas je čak 220.444 keš kredita odobreno osobama između 60 i 70 godina što je za oko 13.000 više nego sledećoj starosnoj kategoriji, onima između 50 i 60 godina, kako pokazuju podaci Udruženja banaka Srbije.

Iako su osobe pred penzijom ili već u penziji dobile najveći broj kredita, njihov prosečan iznos je daleko manji nego kod mlađih dužnika. Tako je prosečan keš kredit koji se odobrava penzionerima 207.000 dinara, dok je prosečan gotovinski kredit odobren osobama između 40 i 50 godina 350.000 dinara. Inače prosečan gotovinski kredit iznos 291.000 dinara.

Objašnjenje leži u činjenici da su oni jedna od malobrojnih grupa u Srbiji koja ima sigurna primanja, a banke koje muku muče sa lošim kreditima su se okrenule sigurnosti pre nego profitu.

Gledajući ukupne bankarske kredite, banke su najviše zajmova odobrile muškarcima u starosnoj grupi od 40 do 50 godina. Ovoj grupi je odobreno 225.401 kredita u iznosu od 165,6 milijardi dinara. Inače muškarcima je odobreno skoro 200.000 kredita više nego ženama. Dok je muškarcima odobreno 932.122 kredita ukupne vrednosti 483,8 milijardi dinara, ženama je odobreno 746.718 kredita u vrednosti 324 milijarde dinara. Zanimljivo je da su žene uredniji dužnici u otplati obaveza, pa je svega 4,9 odsto kredita ženama u docnji, dok je kod muškaraca ovaj iznos 8,1 odsto. Inače, najveću docnju imaju krediti odobreni muškarcima između 60 i 70 godina.

Struktura odobrenih zajmova po starosti odslikava i strukturu (ne)zaposlenosti stanovništva Srbije. Tako populacija starosti do 30 godina učestvuje sa manje od pet odsto u ukupnim bankarskim kreditima, što preslikava podatak da mladi od 15 do 24 godine učestvuju u ukupnoj zaposlenosti sa svega 5,5 odsto.

S druge strane, stariji od 70 godina učestvuju u kreditima sa manje od dva odsto.

Najveći obim kredita građanima odnosi se na stambene kredite, 386 milijardi dinara u 105.120 kreditnih partija. Najviše ih je odobreno grupi stanovnika od 40 do 50 godina. Zanimljivo je i da postoji 15 stambenih, po pravilu dugoročnih kredita osobama starijim od 80 godina od kojih su tri u docnji. Takođe postoji 116 stambenih kredita odobrenih osobama između 60 i 70 godina gde je 40 odsto njih u docnji. Inače, potrošački krediti su kategorija kod kojih je otplata pošto je 18,8 odsto u docnji.

Plaćanje telefonskih računa u Kreditnom birou

Ove godine će se u izveštaju Kreditnog biroa koji prikazuje urednost otplate obaveza bankama naći i podaci o plaćanju računa mobilnim operaterima. Prema rečima Veroljuba Dugalića, generalnog sekretara UBS-a, dogovori su pri kraju i do septembra najdalje banke će imati uvid u to i da li potencijalni dužnik plaća uredno račune za telefon prilikom odlučivanja da li da odobre kredit. Dugalić je istakao da su razgovarali i sa EPS-om, ali oni nisu bili zainteresovani za saradnju da se i plaćanje računa za struju nađe u izveštaju, a takođe je i Poreska uprava zbog narušavanja privatnosti građana odbila da se Kreditnom birou dostavljaju podaci o plaćanju poreza.

Inače, nakon ove vesti, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić obavestio je operatere da im zakon zabranjuje da podatke o računima građana daju Kreditnom birou, bez dozvole klijenata, pri čemu ta dozvola ne sme biti proizvod pretnje ili zablude.