Ekonomija Magazin Godine Srbija

Kad para nema – krediti za sve, pa i one koji već duguju

Narodna banka Srbije (NBS) od 1. oktobra 2016. godine omogućila je bankama da lakše i po povoljnijim uslovima odobravaju kredite jednom delu klijenata koji do sada nisu mogli da se zaduže ili su uzimali pozajmice po znatno većim kamatama od uobičajenih, najavile su nedavno Večernje novosti.

Kako navodi list, bankari će samo za zajmove koji se ne otplaćuju redovno izdvajati poseban novac, odnosno rezervaciju za rizik, dok za ostale obaveze koje se regularno izmiruju neće biti tog nameta.

To će omogućiti bankama da se rasterete i da odobravaju kredite i klijentima koji su bili problematični.

Ukoliko klijent redovno otplaćuje ratu za gotovinski kredit, a kasni po kreditnoj kartici, banka će dodatna sredstva izdvajati samo za karticu a ne i za keš pozajmicu kako je do sada bio slučaj, saznaju Novosti.

Profesor Beogradske bankarske akademe Branko Živanović za list je rekao da bi ta odluka jednoj grupi građana donela olakšanje jer bi došli brže do novca, ali onim manje opreznim bi to stvorilo mogućnost novog zaduženja.

Banke su do sada zbog kašnjenja duže od dva meseca po kreditu, koje je evidentirao Kreditni biro, odbijali klijente da se ponovo zadužuju, iako su izmirili obaveze.

Zabrana je trajala do tri godine, za zajmove, i do godinu dana za kreditne kartice.

Sa novim propisom ta situacija bi se promenila i “loši” klijenti bi mogli da se zadužju, iako su u bazi Kreditnog biroa, navode Novosti.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija