Zeleni čaj protiv bakterija otpornih na antibiotike

Prirodni antioksidant koji se nalazi u zelenom čaju može da pomogne u uklanjanju bakterija otpornih na antibiotike.

Poslednjih godina, sve više lekara i naučnika koji se bave zdravljem posvećuje pažnju bakterijama koje su otporne na antibiotike. Naučnici sa Univerziteta u Sariju u Engleskoj su možda pronašli oružje kojim bismo mogli da se borimo protiv ovih upornih mikroba. U pitanju je – zeleni čaj.

Prema rezultatima njihovog nedavno objavljenog istraživanja, epigalokatehin (EGCG), prirodni antioksidant koji se obično nalazi u zelenom čaju, može da pomogne u uklanjanju bakterija otpornih na antibiotike.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Journal of Medical Microbiology.

Bakterije otporne na antibiotike

Bakterije otporne na antibiotike predstavljaju veliki zdravstveni problem. Zbog toga što se antibiotici veoma često koriste za lečenje bakterijskih infekcija, neke bakterije su se prilagodile ovome i postale otporne na njih.

„Antimikrobna rezistencija (AMR) predstavlja ozbiljnu pretnju svetskom javnom zdravlju. Bez efikasnih antibiotika, uspeh lečenja će biti ugrožen. Hitno moramo razviti nove antibiotike koji bi se borili protiv antimikrobne rezistencije“, kaže dr Džonatan Bets, viši istraživač na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sariju.

Poslednjih godina, bakterija Pseudomonas aeruginosa je postala otporna na mnoge glavne klase antibiotika.

Trenutno se za bolesti izazvane bakterijom P. aeruginosa koristi kombinacija različitih antibiotika. Međutim, ovu bakteriju postaje sve teže zaustaviti. Ona pokazuje otpornost čak i na antibiotike poslednje generacije.

Zeleni čaj protiv bakterija
otpornih na antibiotike

Istraživači su otkrili da EGCG koji se nalazi u zelenom čaju može da obnovi i ojača aktivnost aztreonama, vrste antibiotika koji se obično koristi za lečenje ozbiljnih infekcija disajnog sistema i krvotoka izazvanih bakterijom Pseudomonas aeruginosa.

Istraživači predvođeni dr Betsom procenili su kompatibilnost EGCG i aztreonama tako što su sproveli in vitro testove. Ovim testovima je analizirano kako ove supstance utiču na P. aeruginosa, kako pojedinačno tako i u kombinaciju.

Otkrili su da je kombinacija EGCG-a i aztreonama mnogo efikasnija kada je u pitanju smanjenje broja bakterija nego kada se oni koriste pojedinačno.

Istraživanje je sprovedeno na larvama voskovog moljca (Galleria mellonella) i ljudskim ćelijama kože. Stope preživljavanja larve bile su mnogo veće među uzorcima koji su tretirani kombinacijom EGCG i aztreonama. Osim toga, nije primećena toksičnost u ćelijama kože niti u larvi nakon primene kombinovanih tretmana.

Tim dr Betsa pretpostavlja da EGCG olakšava povišen unos aztreonama tako što povećava propusnost unutar bakterije. Takođe, pretpostavljaju da antioksidant zelenog čaja može da ometa biohemijski put koji je povezan sa osetljivošću na antibiotike.

„Prirodni proizvodi kao što je EGCD, kada se koriste u kombinaciji sa antibioticima koji su trenutno odobreni za upotrebu, mogu predstavljati način da se tim antibioticima poboljša efikasnost i klinički koristan životni vek“, kaže dr Bets.

„Svetska zdravstvena organizacija je ubrojala bakteriju Pseudomonas aeruginosa, otpornu na antibiotike, na listu kritičnih pretnji ljudskom zdravlju. Pokazali smo da ovakve opasnosti možemo uspešno ukloniti upotrebom prirodnih proizvoda u kombinaciji sa antibioticima koji su već u upotrebi. Dalji razvoj ovih alternativa antibioticima mogao bi omogućiti njihovu primenu u kliničkom okruženju u budućnosti“, prokomenatrisao je prof. Roberto La Rađone, šef Odeljenja za patologiju i zarazne bolesti Univerziteta u Sariju.

Izvor: University of Surrey
Fotografija: Free Images

Podsećamo na druge tekstove o korisnosti zelenog čaja:

Ali vas podsećamo i na moguće interakcije zelenog čaja sa lekovima: