Početna Magazin Godine Ekonomija Zakon o sprečavanju pranja novca -Dobrovoljni penzijski fondovi pod lupom zakona

Zakon o sprečavanju pranja novca -Dobrovoljni penzijski fondovi pod lupom zakona

Narodna banka Srbije (NBS) uputila je Skupštini Srbije na usvajanje po hitnom postupu predlog izmena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji se odnosi na osiguravajuća društva, dobrovoljne penzijske fondove i izdavaoce elekronskog novca, javlja Tanjug.

Novinu u izmenama tog zakona, koji treba da stupi na snagu 1. oktobra 2015. godine, predstavlja to da društva za osiguranje ne moraju da prate klijente koji plaćaju pojedinačnu ratu premije ili zbir više rata premije osiguranja u jednoj kalendarskoj godini do­ 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Drugim rečima, te finansijske institucije ne moraju da prate klijente ako plaćanje jednokratne premije ne prelazi iznos od­ 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu.

Dobrovoljni penzijski fondovi ne moraju da prate transakcije lica pri zaključivanju ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu ili ugovora o penzijskom planu, pod uslovom da prava iz tih ugovora nije moguće preneti na treće lice ili ih koristiti kao obezbeđenje za uzimanje kredita ili pozajmice.

Kada se radi o izdavanju elektronskog novca, ukoliko iznos na sredstvu koji se ne može dopunjavati ne prelazi­ 250­ evra u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu, tada izdavalac elektronskog novca ne mora da prati takvog kijenta.

Isti uslov važi ukoliko ukupan iznos elektronskog novca, pohranjen na sredstvu koji se može dopunjavati u kalendarskoj godini ne prelazi­ 2.500 ­evra u dinarskoj protivvrednosti, ­osim kada je na zahtev imaoca elektronskog novca u istoj kalendarskoj godini otkupljen elektronski novac u iznosu­ od 1.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu.

Razlog za donošenje izmena ovog zakona, prema objašnjenju NBS, je usklađivanje s propisima EU, pre svega direktivama u oblasti platnih usluga i elektronskog novca.

Pošto su u zakonsku regulativu uvedene nove vrste privrednih subjekata ­- platne institucije i institucije elektronskog novca, bilo je neophodno pojam obveznika u Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma proširiti i na te subjekte, imajući u vidu moguću uključenost tih institucija u domaćim i stranim tokovima­­ plaćanja.