Početna Magazin Godine Zakon o budžetu ostavlja banje bez sopstvenih prihoda

Zakon o budžetu ostavlja banje bez sopstvenih prihoda

Zakon o budžetu ostavlja banje bez sopstvenih prihoda

Ako se iz izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu ne izbriše odredba da se zdravstvenim ustanovama ukidaju „sopstveni prihodi“, mnoge od njih bi bile na rubu propasti. Na primer, neke banje ovako ostvaruju i 80 odsto svojih prihoda

Iako, možda, i nije planirano da u praksi neko prisvaja kasu apoteke, ili bolnice, ovakvim zakonskim rešenjem stvara se preduslov da novcem koji same ustanove zarade može da raspolaže neko drugi.

– Primena predloženog rešenja najviše bi pogodila rehabilitacione centre, banje, apoteke, institute, zavode za javno zdravlje i zavode za medicinu rada, medicinske centre koji prihoduju od naučnih projeka, pružanja usluga koje nisu obuhvaćene paketom obavezne zdravstvene zaštite, lečenja stranaca, itd, jer one ovako zarade trećinu, petinu, a neke banje i 80 odsto svojih prihoda – objašnjava profesor dr Georgios Konstantinidis, predsednik Upravnog odbora Komore zdravstvenih ustanova Srbije.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu stvoren je preduslov da se taj novac uzima od zdravstvenih ustanova i raspoređuje u skladu sa procenom Vlade. Reč je o oko 26 milijardi dinara godišnje koje zdravstvene ustanove same zarade.

Ove izmene Zakona o budžetskom sistemu usvojene su 2013. godine, ali je njihova primena odložena za godinu dana.

– Naša inicijativa, koju su podržali i Ministarstvo zdravlja i Fond zdravstvenog osiguranja (RFZO), da se ukidanje sopstvenih prihoda zdravstvenim ustanovama izbriše iz Zakona, nije usvojena, i sad nema mogućnosti da se to izmeni – kaže prof. Konstantinidis. – Zato problem hitno treba da se reši, bar tako što će primena Zakona biti odložena još godinu dana, a da se kasnije odredba o ukidanju sopstvenih prihoda zdravstvenim ustanovama izbriše.

U Ministarstvu zdravlja kažu da bi primena loše mogla da se odrazi na njihov rad i kvalitet usluga:

– Takvo rešenje je bukvalno tehničkom greškom ostalo u aktu o kojem se izjašnjavaju poslanici. Sve smo učinili da se to ispravi. U nedelju je na Odboru za zdravlje i porodicu to i učinjeno, tako da će i posle primena zakona novac koji samostalno zarade ostajati zdravstvenim ustanovama -pišu Novosti.