Višak sala – manjak inteligencije?

Višak sala oko stomaka mogao bi da, kako starimo, uzrokuje smanjenje tzv. fluidne inteligencije. Mišićna masa, sa druge strane, deluje kao zaštitni faktor.

Kako starimo, manje mišićne mase i višak telesne masti može uticati na našu fluidnu inteligenciju*. Ovo su zaključci nedavno objavljenog istraživanja.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Naučnici su takođe otkrili da bi promene u delovima imunosistema mogle biti odgovorne za ovaj uticaj.

Ovi nalazi mogu dovesti do razvoja novih načina lečenja. Nove terapije bi mogle da pomognu u održavanju mentalne fleksibilnosti kod ugroženih starijih osoba. Među ugrožene bi spadale osobe koje su gojazne, koje uglavnom sede ili koje su izgubile mišićnu masu, što se prirodno dešava sa starenjem.

Starenje, mišići i telesna masnoća

Naučnici su proučavali podatke više od 4.000 Britanaca oba pola, sredovečnih i starijih, koji su učestvovali u Biobank studiji. Proučavana je, tokom šest godina, veza između, sa jedne strane, čiste mišićne mase, sala na stomaku i potkožnog masnog tkiva i, sa druge strane, promena u fluidnoj inteligenciji.

Naučnici su otkrili da su 40-godišnjaci i 50-godišnjaci sa viškom sala oko stomaka, imali lošiju fluidnu inteligenciju kako su starili. Nasuprot tome, veća mišićna masa izgleda da se pojavljuje kao zaštitni faktor. Ovi odnosi su ostali isti čak i kada bi se uzela u obzir hronološka starost, nivo obrazovanja i socioekonomski status.

„Izgleda da hronološko doba nema uticaja na slabljenje fluidne inteligencije tokom vremena“, kaže koautor istraživanja Orijel Vilet. Vilet je docent na Državnom univerzitetu u Ajovi.

„Čini se da je biološko doba, a njega predstavljaju i količina masti i mišića u telu, ono koje utiče na fluidnu inteligenciju.“

Generalno, ljudi počinju da dobijaju salo i da gube mišićnu masu nakon što uđu u sredovečno doba. To je tendencija koja se pojačava kako starimo. Da bi se ovo prevazišlo, sa godinama je od sve veće važnosti da redovno vežbamo kako bi održali mišićnu masu.

Koautor istraživanja Brendon Klajndinst, doktorand sa Odseka za neuronauku, kaže da je vežbanje, posebno vežbe otpora, od presudne važnosti za žene srednjih godina. One po prirodi imaju manju mišićnu masu od muškaraca.

Promene imunosistema

Studija je takođe istraživala da li promene aktivnosti imunosistema mogu da objasne veze između sala ili mišića i fluidne inteligencije.

Prethodna istraživanja su pokazala da ljudi sa većim indeksom telesne mase imaju više aktivnosti imunosistema u krvi. Ovo dovodi do pokretanja imunosistema u mozgu i izaziva probleme sa kognicijom.

Indeks telesne mase uzima u obzir samo ukupnu telesnu masu, tako da nije jasno da li salo, mišići ili i jedno i drugo pokreću imunosistem.

U ovom istraživanju, kod žena su promene kod dve vrste belih krvnih zrnaca, limfocita i eozinofila, objasnile kompletnu vezu između sala na stomaku i lošije fluidne inteligencije.

Kod muškaraca, sasvim druga vrsta belih krvnih zranaca – bazofili, dala je objašnjenje za otprilike polovinu veza između masti i fluidne inteligencije.

Iako je istraživanje utvrdilo povezanost između telesne masti i smanjene fluidne inteligencije, za sada nije poznato da li salo može da poveća rizik od Alchajmerove bolesti.

„Potrebna su dalja istraživanja kako bi se utvrdilo da li ljudi sa manjom mišićnom masom i većom količinom masti imaju veće izglede da dobiju Alchajmerovu bolest. Takođe, potrebno je i dodatno utvrditi koja je uloga imunosistema“, rekao je Klajndinst.

„Ako se pravilno hranite i makar hodate brzo, već to bi moglo biti dovoljno da vam misli ostanu brze“, kaže Vilet.

Izvori: Iowa State University, Science Direct (orig. istraživanje)
Fotografija: Lake Constance, photosforyou sa Pixabay

* Faktori opšte inteligencije su fluidna i kristalizovana inteligencije. Fluidna inteligencija ili fluidno rasuđivanje je sposobnost da se razumeju i rešavaju novi problemi, nezavisno od bilo kakvog znanja iz prošlosti.