Uslovi za penziju u zemljama Evrope

Uslovi za odlazak u penziju menjaju se u celoj Evropi gotovo svake godine. Uglavnom se starosna granica za penzionisanje povećava, ali ima i suprotnih primera.

Uslovi za penziju se menjaju jer je životni vek u Evropi sve duži. Da bi se održali penzijski sistemi, mnoge države se odlučuju za podizanje starosne granice.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Nove zakone već su dobile Crna Gora, Hrvatska i Poljska. U narednih deset godina njihovi građani će moći u penziju sa navršenih 67 godina. Velika Britanija će povećati granicu na 68 godina, baš kao i Finska.

Međutim, neke države snižavaju granicu za određene kategorije osiguranika. Tako se ovih dana u Danskoj govori o snižavanju starosne granice za penzionisanje.

Uslovi za penziju u Danskoj

Dok se širom sveta starosna granica za odlazak u penziju povećava, u Danskoj bi ona mogla da bude snižena za određene kategorije osiguranika. Trenutno se Danci penzionišu sa prosečnom starošću od 66 godina.

Danska je tokom avgusta 2020. predstavila javnosti novi penzioni model. Novi danski penzioni model trebalo bi da omogući do 2022. penzionisanje ljudima koji imaju 42 godine staža i 61 godinu starosti. Ova reforma penzionog sistema namenjena je pre svega osobama koje rade fizički teške poslove.

Ovim promenama bi bilo obuhvaćeno 38.000 ljudi koji bi mogli da odu u penziju i pre ispunjavanja starosne granice. Taj broj trebalo bi da se poveća na 49.000 ljudi do 2025. godine.

Uslovi za penzionisanje u Nemačkoj

U Nemačkoj se starosna granica za penzije postepeno povećava. Planirano je da ona do 2031. godine bude 67 godina.

Trenutno je, i za žene i za muškarce, potrebno 65 godina i 7 meseci da bi se otišlo u penziju, .

Uslovi za penziju u Austriji

Žene u Austriji idu u penziju sa 62, a muškarci sa 65 godina. Predviđeno je da se granica za starosnu penziju za žene od 2024. godine postepeno izjednačavati sa granicom za muškarce.

Nedavno je u Austriji usvojeno da građani koji imaju 40 i više godina radnog staža ne mogu da primaju penziju nižu od 1.200 evra neto.

Uslovi za penziju u Italiji

Starosna granica za odlazak u penziju je trenutno 66 godina i 3 meseca kada su u pitanju muškarci. Za žene, granica za penzionisanje u ovoj zemlji iznosi 63 godine i 9 meseci.

Planirano je da se do 2031. godine starosna granica podigne na 67 za oba pola. Prosečna penzija u Italiji iznosi oko 490 evra.

Penzionisanje u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je starosna granica za penziju 65 za muškarce, dok je za žene 62 godina.

Hrvatska vlada planira da do 2030. podigne starosnu granicu za žene na 65 godina. Muškarce u ovoj zemlji takođe očekuje podizanje starosne granice za odlazak u penziju. Do 2038. godine je predviđeno da granica za penzionisanje muškaraca bude 67 godina.

Uslovi za penziju u Švedskoj

Do 2036. broj godina koji će biti potreban za penziju iznosiće 67. Trenutno je za muškarce 66, dok je za žene 63 godine. Prosečna penzija u Švedskoj je 770 evra.

Uslovi za penzinisanje u Norveškoj

U Norveškoj je za muškarce starosna granica za odlazak u penziju 67 godina, a za žene 64. Prosečna penzija u ovoj zemlji iznosi oko 700 evra.

Uslovi za penzionisanje žena će se postepeno pooštravatida bi 2030. godine bili izjednačeni sa uslovima za muškarce.

Izvor: Vesti Online
Fotografija: Egor Myznik sa Unsplash

Mogli bi vas interesovati i tekstovi: