Konkurs za banje 2020

Konkurs za banje, tačnije besplatan boravak penzionera u nekoj od banja, objavljen je i traje do 7. septembra 2020. godine.

Nadzorni odbor Fonda PIO još je u januaru opredelio sredstva za društveni standard penzionera. Međutim, konkurs za rehabilitaciju o trošku Fonda je bio odložen zbog epidemiološke situacije.

Zato je Fond PIO objavio konkurs tek 20. avgusta.

Konkurs za besplatnu rehabilitaciju u banjama 2020.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2020. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija do iznosa od 27.775,00 dinara.

U besplatnu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Fond će snositi troškove prevoza i boravka za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, kao i za pratioca slepog penzionera koji je ostvario pravo na rehabilitaciju o trošku Fonda.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je niža od gore navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja, kao i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi gore navedeni iznos. (Preračunato po srednjem kursu NBS na dan 15. 7. 2020. godine 1€ = 117,5863 dinara.)

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Prijave na oglas se podnose od 20. avgusta zaključno sa 7. septembrom 2020. godine.

Obrazac (PDF) možete naći ovde: Prijava za upućivanje na rehabilitaciju

Prošle, 2019. godine Fond PIO je takođe sa priličnim kašnjenjem u odnosu na prethodne godine, raspisao konkurs za banje nakon prvomajskih praznika. Konačne rang-liste objavljene su 25. juna 2019. na oglasnim tablama penzionerskih udruženja.

Pravo na rehabilitaciju u nekoj od srpskih banja o trošku Fonda PIO 2019. godine je ostvarilo 13.620 korisnika.

Fotografija: Atomska banja

Podsećamo na vest: