Početna Magazin Godine Udruženje sindikata penzionera Srbije tražilo formiranje anketnog odbora za Fond PIO

Udruženje sindikata penzionera Srbije tražilo formiranje anketnog odbora za Fond PIO

Udruženje sindikata penzionera Srbije tražilo formiranje anketnog odbora za Fond PIO

Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS) uputilo je predsednici Skupštine Srbije, Maji Gojković, pismo u kome je poziva da podrži inicijativu ove organizacije da se formira anketni odbor u Skupštini Srbije.

Penzioneri traže da se anketni odbor formira sa zadatkom da utvrdi:

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
  • da li je u proteklih 25 godina bilo nenamenskog i protivzakonitog trošenja sredstava PIO Fonda, da li je bilo prekoračenja ili zloupotreba ovlašćenja rukovodilaca Fonda, kao i da li je bilo elemenata organizovanog kriminala;
  • tačan popis sadašnje imovine PIO fonda, imovinu koja je otuđena iz Fonda i šta je sve finansirano sredstvima ovog Fonda;
  • da li se radi i dokle se stiglo sa reformom penzionog sistema.

U skladu sa Skupštinskom procedurom, inicijativu za formiranje anketnog odbora pokrenuo je prof. dr Janko Veselinović – Pokret za preokret, a Udruženje sindikata penzionera Srbije, pozvalo je predsednicu Skupštine, predsednike poslaničkih klubova i sve poslanike da podrže ovu inicijativu.

Građani Srbije imaju pravo da znaju istinu

Često u svojim izjavama medijima, odgovorni iz Vlade Srbije potenciraju da današnji transferi sredstava iz budžeta dosežu čak do 49 odsto u pogledu finasiranja rashoda Fonda PIO. Zato USPS smatra da jedino formiranjem anketnog odbora u Skupštini može da se sazna prava istina o tome da li je bilo zloupotreba u PIO Fondu.

Prema saznanjima USPS-a, u poslednje dve decenije mnoge obaveze koje su stavljene u nadležnost RF PIO ne spadaju u domen penzijskog i invalidskog osiguranja u njihovom izvornom obliku, već u isključivu nadležnost države, te je ta činjenica razlog za povećani transfer sredstava iz budžeta Republike Srbije za isplatu rashoda RF PIO.

Postoje osnovane sumnje, tvrde u ovom udruženju, da je grad Beograd koristio sredstva PIO fonda za gradnju kapitalnih objekata kao što su Sava centar, Gazela i drugi objekti, s tim da ta sredstva do dana današnjeg nisu vraćena.

Osim izgradnje kapitalnih objekata, postoje indicije da su pojedinci koristili sredstva za (šverc) tj. kupovinu cigareta, i preprodaju istih za vreme bombardovanja, po trafikama širom Srbije, kao i da su uzimane otpremnine u iznosima i do 20.000 tadašnjih nemačkih maraka, navodno zbog smanjenja broja zaposlenih u Fondu PIO, bez prava zaposlenja u državnoj upravi (za šta USPS navodi da ne znaju po čijoj odluci) a zatim se zapošljavali, čak i na istim radnim mestima.

Udruženje sindikata penzionera Srbije pita:

Kako i pod kojim uslovima je vršena adaptacija zgrade PIO fonda u Nemanjinoj 30 u Beogradu i njenih filijala? Šta je sa sredstvima PIO fonda gde su bili osigurani advokati, i u to vreme privatni preduzetnici sa sedištem na Novom Beogradu?

Koliko fizičkih lica koristi sredstva iz PIO fonda a da po tom osnovu nikada nisu uplaćivali nikakva sredstva u PIO fond (tuđa nega i pomoć, invalidnine, zdravstveno osiguranje penzionera i dr) iz domena obaveze i nadležnosti države?

Smatraju da je od izuzetnog značaja pitanje zašto ni do danas nije popisana sva imovina PIO Fonda u Srbiji – banje, rehabilitacioni centri i sve drugo u šta su ulagana sredstva iz Fonda, kao i šta je od toga i na koji način prodato i uništeno, a kako se gazduje sa onim što je još uvek u upotrebi.

Anketni odbor je u obavezi da utvrdi činjenice o korišćenju sredstava, da imenuje neosnovane korisnike, eventualne malverzacije, pljačke i sl. te da o tome obavesti javnost, zato što građani Srbije imaju pravo da znaju istinu.

Udruženje sindikata penzionera Srbije u saopštenju, izdatom 18. decembra 2015. godine, kaže da u potpunosti razumeju tešku ekonomsku, političku i spoljnopolitičku situaciju u Srbiji i oko nje, kao i izjave predsednika Vlade Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da nije lako u takvoj situaciji rešavati nasleđene probleme.

Saopštenje Udruženje sindikata penzionera Srbije, koje potpisuje njegov predsednik Milorad Vujasinović, završava se konstatacijom:

Istina o nasleđenim problemima, o zloupotrebama, krađama, nezakonitom bogaćenju, potrebna nam je da bismo konačno uspostavili sistem odgovornosti za sve što činimo i što ne činimo, svuda i na svakom mestu, u sadašnjosti i prošlosti.

Bez toga, ne možemo u budućnost, zato što nećemo da nam i budućnost bude ista kao prošlost.
Mi danas, tražimo, samo istinu. Da li je i to previše – saznaćemo uskoro.