Magazin Godine Srbija

USPS pokreće inicijativu za ispitivanje trošenja sredstava Fonda PIO

Slika: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO)

Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS) pokreće inicijativu za formiranje Anketnog odbora Skupštine Srbije sa ciljem, da ispita kako su trošena sredstva Republičkog fonda PIO u poslednje dve i po decenije, s obzirom da odgovorni iz Vlade Republike Srbije, vrlo često potenciraju  da današnji transferi sredstava iz budžeta dosežu čak do 49 odsto u pogledu finasiranja rashoda Fonda PIO – navodi se u saopštenju USPS-a.

Naime, u poslednjih dve decenije mnoge obaveze koje su stavljene u nadležnost RFPIO ne spadaju u domen penzijskog i invalidskog osiguranja u njihovom izvornom obliku, već u isključivu nadležnost države, te je ta činjenica razlog za povećani transfer sredstava iz budžeta Republike Srbije za isplatu rashoda RFPIO.

Postoje osnovane sumnje da je grad Beograd koristio sredstva PIO fonda za gradnju kapitalnih objekata kao sto su Sava Centar, Gazela, i drugi objekti, s tim da ta sredstva  do dana današnjeg nisu vraćena.

Osim izgradnje kapitalnih objekata, postoje indicije da su pojedinci koristili sredstva za (šverc) tj. kupovinu cigareta, i  prodaju istih za vreme bombardovanja, ispred  zgrade “Politike“ a kasnije  i po trafikama ove novinske kuće, kao i da su uzimane otpremnine u iznosima i do 20.000 tadašnjih  nemačkih maraka,  navodno zbog napuštanja radnog mesta u Fondu PIO, bez prava zaposlenja u državnoj upravi (ne znamo po čijoj odluci) a zatim se zapošljavali,  čak i na istim radnim mestima.

Kako i pod kojim uslovima je vršena adaptacija zgrade PIO fonda u Nemanjinoj 30 u Beogradu i njenih   filijala?

Šta je sa sredstvima PIO fonda, gde su bili osigurani advokati, i u to vreme privatni preduzetnici sa sedištem na Novom Beogradu?

Koliko fizičkih lica koriste sredstva iz PIO fonda a da po tom osnovu nikada nisu uplaćivali nikakva sredstva u PIO fond (tuđa nega i pomoć, invalidnine, zdravstveno osiguranje penzionera i dr) iz domena obaveze i nadležnosti države.

Anketni odbor je u obavezi da utvrdi činjenično korišćenje sredstava, da imenuje ne osnovane korisnike, eventualne malverzacije , pljačke i sl. te da o tome obavesti javnost.

IZVRŠNI ODBOR USPS


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

2 Comments

Click here to post a comment
  • Hvaal bogu da se neko setio da se pročešlja način trošenja sredstava fonda PIO. Mnoge stvari koje se isplačuju iz fonda nisu u skladu sa svrhom uplate doprinosa za PIO. Naprimer: uvećane invalidske penzije, tuđa nega, oporavak u banjama, minimalna penzija, povezivanje radnog staža, za koji nikad niko nije uplatio novac na ime doprinosa. Kako je uplaćen doprinos za PIO radnika Simpa, na primer? A država je i po tom osnovu preuzela imovinu i mnogo toga. Kad bi se isplate skinule sa fonda onda se ne bi penzije dotirale iz budžeta sa 13 posto i ne bi MMF stavljao primedbe. Mnogo toga se mora prebaciti na socijalna davanja, što i jeste.

  • Neko mora da krivično odgovara zbog mnogih malverzacija i nezakonitih radnji a koje je našao u nepotpunoj reviziji PIO fonda i DRI za 2014 godinu. U tom fondu su godinama neke afere, povećanje plata preko zakonom dozvoljenog, manje uplate voj.penzionerima, dodeljivanje stambenih kredita svojim zaposlenim van svakih kriterijuma, na dugogodišnju otplatu uz minimalnu kamatu itd…

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija