• Pariske komune 1, Novi Beograd
  • 11070 Beograd – Novi Beograd
  • 011 6671 523

  • Prof. dr Elka Stefanova, predsednica Skupštine Udruženja
  • mr Nadežda Satarić, predsednica Upravnog odbora Udruženja

Oblast socijalne i zdravstvene zaštite, povećanja socijalne uključenosti i ostvarivanja ljudskih prava osoba obolelih od Alchajmerove bolesti i svih drugih vrsta demencija i njihovih porodica.

Više u tekstu: