Oznaka: sluh

Članak
Prezbiakuzija (staračka nagluvost)

Prezbiakuzija (staračka nagluvost)

Prezbiakuzija (gr. prebys – star, akousis – sluh) predstavlja stanje slabljenja sluha sa godinama. Lako se može pomešati sa drugim vrstama slabljenja sluha koji su uslovljeni spoljnim faktorima kojima je većina ljudi u toku života izložena.

Pročitaj više