Početna Magazin Godine Komunikacija sa klijentima oštećenog sluha

Komunikacija sa klijentima oštećenog sluha

Telefonski poziv za mnoge, naročito za starije, ostao je najbrži i najefikasniji način dobijanja informacije. Međutim, šta raditi kada i sluh počne da slabi? Tada i telefonski razgovori postaju izazov.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

 

U današnje vreme lako je bilo šta naći na internetu. Ukoliko se zna kako da se traži. Baš zbog toga, telefonski poziv za mnoge je brži i efikasniji. Naročito za starije osobe od kojih neke nisu baš opuštene sa internetom.

Međutim, šta raditi kada i sluh počne da slabi? Mnogim starijim osobama zbog toga i telefonski razgovori postaju izazov.

Kako bi pomogli osobama koje ne čuju ili slabije čuju, bez obzira na godine, francusko preduzeće Sourdline drugim privatnim i javnim preduzećima nudi da preuzme na sebe brigu o komunikaciji sa njima. Problemi sa sluhom spadaju u red najraširenijeg hendikepa u Francuskoj. Između tri i pet miliona stanovnika ove zemlje ne čuje.

Video-savetnici ove kompanije jesu i sami oštećenog sluha ili su staraoci osoba sa oštećenim sluhom.
Služba funkcioniše na isti način kao i klasični savetnici, ali imaju posebna znanja i veštine. Oni svi, naime, znaju znakovni jezik, ali poznaju i specifične potrebe i probleme gluvih i nagluvih. Jer sve osobe oštećenog sluha, naročito one koje su sluh izgubile u starosti, ne poznaju ni znakovni jezik niti su pronašle načine da umanje svoj hendikep.

Tu u pomoć priskaču video-savetnici koji ne samo da pružaju informacije određenog preduzeća, već i jačaju samopouzdanje gluvih i nagluvih i želju da se rešenje za hendikep nađe.

Na fotografiji kojom je ilustrovan tekst prikazana je SMS i čet aplikacija za brzo pisanje