Početna Magazin Godine Švajcarska: Opasne i nedozvoljene terapije živim ćelijama

Švajcarska: Opasne i nedozvoljene terapije živim ćelijama

U Švajcarskoj se nude tretmani živim ćelijama koji navodno služe za podmlađivanje, ali i za lečenje. Turisti, koji su pretežno korisnici ovih usluga, izloženi su velikom zdravstvenom riziku.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija sa pratećim tekstom: „Karakteristike zrele kože

U saopštenju za javnost koje je 26. marta 2015. godine dao švajcarski Federalni zavod za javno zdravstvo navodi se:

„Već neko vreme, švajcarske privatne bolnice i klinike nude terapije na bazi svežih ćelija. Ove ponude su posebno popularne kod turista koji dolaze iz Kine, Rusije i sa Bliskog istoka. Međutim, proizvodi koji se u tim terapijama koriste nisu dozvoljeni i predstavljaju značajan rizik po zdravlje.“

Pod „terapijom na bazi svežih ćelija“ podrazumeva se, kako se precizira u saopštenju, vrsta tretmana koju je tridesetih godina XX veka razvio švajcarski lekar Pol Nihans, a koja se sastoji od ubrizgavanja u ljudske mišiće živih ćelija životinjskog porekla (uglavnom od ovčijeg fetusa ili posteljice) koje su pomešane u izotoničnom slanom rastvoru.

Danas se sve više koriste ćelije koje su zapravo samo delići ili ekstrakti smrznutih ili sušenih ćelija, što će reći da ovi preparati ne sadrže žive ćelije.

Tvrdi se da ovi tretmani revitalizuju i podmlađuju, ali i da leče migrene ili hronične bolesti, čak se promovišu i kao alternativna vrsta lečenja raka.

„Efikasnost ovog metoda nije naučno dokazana, dok su se rizici po zdravlje pokazali. Terapija svežim ćelijama može izazvati alergije, apscese na mestu uboda ili sepsu, a moguć je i prenos patogena sa životinje na pacijenta„, navodi se u saopštenju.

„Terapije svežim ćelijama, tj. terapije u kojima se upotrebljavaju žive ćelije, spadaju u ksenotransplataciju* i kao takve regulisane su Zakonom o transplantaciji. One zahtevaju ovlašćenje Federalnog zavoda. Odobravanje dobijanja ovog ovlašćenja podleže strogim uslovima, koji imaju za cilj da se izbegne svaki mogući rizik prenošenja patogenih agenata sa životinje na čoveka.“ Nijedno takvo ovlašćenje nije izdato u Švajcarskoj.

„Proizvodi koji ne sadrže žive ćelije klasifikovani su kao lekovi i podležu Zakonu o terapeutskim proizvodima. Odobrenje se daje samo kada su ispunjeni sigurnosni uslovi i kada su dokazani kvalitet i efikasnost. Do sada, ni Zavod ni Swissmedic nisu dali ovim proizvodima dozvole.“

Federalni zavod za javno zdravstvo i Swissmedic su, zajedno sa švajcarskim kantonima, pokrenuli krivične postupke protiv nekih od ponuđača ovih tretmana.


*Ksenotrasplantacija (gr. ksenos – stranac) predstavlja presađivanje živih ćelija, tkiva ili organa sa jedne vrste na drugu. Da bi bila dopuštena, presađeno ne sme narušiti integritet psihološkog ili genskog identiteta osobe koja ga prima