Magazin Godine Srbija

Stav redakcije Penzina o vestima o mogućem povećanju plata i penzija

Slika: Plakat na marginama jednih izbora u Srbiji

Umesto prenošenja izjava političara koje sadrže rečenicu iz naslova, Penzin je pripremio ovaj tekst u nameri da ne zapostavi datu temu, ali i u rešenosti da ipak filtrira informacije na one korisne, one zabavne, i one koje se informacijama teško i mogu nazvati.

Kada smo čuli izjave da je “do kraja godine moguće povećanje plata i penzija”, kao i obično, prvo pitanje nam je bilo: “Do kraja koje godine – ove ili neke buduće?”.

Sledilo je odmah i drugo pitanje: “Šta znači moguće?” Da li je to ono isto moguće koje se koristi u rečenicama: “Moguće je dobiti na lutriji”, “Moguće je da te pogodi komadić asteroida na ulici”, ili “Moguće je da će do kraja meseca pasti kiša”? (Kog meseca?!)

Penzin se trudi da prenese sve važne informacije vezane za pitanja trećeg doba, radnog staža, ličnih finansija i kućnih budžeta, penzijskog osiguranja, itd.

Međutim, dajemo sebi za pravo da pretpostavimo da naše čitaoce zanimaju konkretne informacije koje direktno utiču na njihov kvalitet života, na ovaj ili onaj način.

Sa druge strane, imamo državne zvaničnike koji se drže stare dobre tradicije struke: Što manje konkretnih informacija – to bolje! Dodatno, po potrebi, začiniti obećanjima.

U sukobu ova dva pristupa, dva ugla gledanja, dva principa komunikacije, dva prioriteta, obaveštavamo čitaoce da ćemo vesti o bilo kakvim promenama u vezi sa ovom temom objaviti onda kada budu pokrenute zvanične procedure (odluke vlade, glasanja u Narodnoj skupštini, objava u Službenom glasniku, izdavanje novih rešenja, itd).

Do tada, moguće je da ćemo objavljivati redovno sve izjave i obećanja političara. A moguće je i da nećemo. Ovo drugo moguće za sada nam zvuči realnije.

A vi pratite Penzin pa proveravajte šta (ni)smo objavili.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija