Smanjuje li čaj simptome depresije kod starijih?

Jedan od najčešćih mentalnih problema kod starijih osoba jeste depresija. Naučnike je zanimalo da saznaju smanjuje li čaj simptome depresije kod starijih. Ako smanjuje, da li je to usled društvenog okvira rituala ispijanja čaja ili usled biohemijskih karakteristika?

Prema novom istraživanju, kod starijih Kineza, postoji veza između stalnog i čestog ispijanja čaja, sa jedne strane, i znatno manje prisutnih simptoma depresije, sa druge.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Depresija je jedan od najčešćih mentalnih poremećaja kod starijih osoba. Danas, veliki depresivni poremećaj pogađa oko sedam odsto osoba starijih od 60 godina širom sveta.

Sve veći broj istraživanja se bavi istraživanjem faktora rizika za depresiju kod starijih osoba. U faktore koji se istražuju spadaju i biomarkeri, ponašanje, socioekonomski status, porodična struktura, životni uslovi i okruženje. Među ovim činiocima, veliku pažnju naučnika je privuklo ispijanje laja kao jednog od najrasprostranjenijih bezalkoholnih napitaka na svetu.

Pozitivan uticaj čaja zahvaljujući društvenim ili biohemijskim faktorima?

Jedna od glavnih polemika koje se vode kada je u pitanju korisnost konzumiranja čaja za mentalno zdravlje jeste da li mogući pozitivan uticaj proističe iz biohemijskih sastojaka čaja ili društvenog okvira ispijanja čaja.

Feng Čuši, vanredni profesor sociologije na Nacionalnom univerzitetu Singapura i njegov tim kontrolisali su kovarijable koje bi mogle da imaju značajne veze sa depresijom kod starijih osoba. Njihovo istraživanje objavljeno je u časopisu BMC Geriatrics.

Pregledali su podatke dobijene širom Kine, putem „Kineske longitudinalne ankete o zdravoj dugovečnosti“ (Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey). Ova anketa je sprovedena od 2005. do 2014. godine. Naučnici su analizirali podatke više od 13.000 starijih učesnika ove ankete.

Uzeli su u obzir, između ostalih, ove činioce: starost, pol, mesto stanovanja, obrazovanje, bračni status i to da li osoba prima penziju ili ne. Takođe su uzeli u obzir i način života i zdravstvene uslove kada su obrađivali podatke. U ovo spadaju podaci o tome da li ispitanik puši ili pije alkohol, kakve su mu svakodnevne aktivnosti i kognitivne funkcije.

Na kraju, ispitali su na koji način društveno delovanje može da utiče na rezultate. U društvene aktivnosti koje su uzeli u obzir spadaju kartanje ili igranje, u Kini popularne društvene igre – mađong, učestvovanje u aktivnostima zajednice ili putovanja.

U svim slučajevima, stalno konzumiranje čaja se pokazalo kao značajan preventivni faktor protiv simptoma depresije.

Život u gradu, nivo obrazovanja, bračni status, finansijska nezavinost, bolje zdravlje i društvena aktivnost takođe su povezani sa manje prisutnim simptomima depresije.

Kada su podelili grupe po starosti i polu, naučnici su otkrili da je veza između ispijanja čaja i manje prisutnim simptomima depresije značajna samo kod muškaraca starosti od 65 do 79 godina.

„Verovatno je dobrobit konzumiranja čaja očitija u ranijoj fazi pogoršanja zdravstvenog stanja. Potrebno je izvršiti dodatna istraživanja“, objašnjava Feng.

Rezultate treba, za sada, uzeti sa rezervom

Istraživanje takođe otkriva da među osobama koje često ili stalno piju čaj ima više muškaraca i gradskih stanovnika, obrazovanih, u braku i osoba koje primaju penziju. Oni koji piju čaj su u proseku više pušili i pili alkohol. Međutim, oni su i bili zdraviji i imali bolje kognitivne funkcije. Ove osobe su, takođe, više uključene u društvena dešavanja.

Ova povezanost između konzumiranja čaja i simptoma depresije nije dokaz da je veza uzročna.

„Stalno i često ispijanje čaja može efikasno smanjiti rizik od simptoma depresije kod starijih Kineza. Promocija tradicionalnog načina ispijanja čaj mogla bi biti isplativ način da se poboljša zdravo starenje kineskog stanovništva.“

Prof. Feng i njegov tim sada prikupljaju nove podatke iz Kineske longitudinalne ankete o zdravoj dugovečnosti o pijenju čaja.

„Ovaj novi set podataka tiče se različitih vrsta čaja, kao što su zeleni, crni i ulong. Na taj način ćemo moći da vidimo koja vrsta čaja zaista deluje na ublažavanje simptoma depresije.“

Izvor: BMC Geriatrics
FotografijaFree Images

*Napomena Penzina: U ovom tekstu je reč o biljci čaj koja, u zavisnosti od obrade, može biti beli, zeleni, crni, ulong čaj. Nije u pitanju infuzija od lekovitih biljaka (kamilice, nane, matičnjaka i sličnih) koje mi takođe nazivamo čajem.

Podsećamo na druge tekstove o čaju:

Ali vas podsećamo i na moguće interakcije zelenog čaja sa lekovima: