Magazin Godine Srbija

Reforma penzionog sistema ne može da čeka

U Srbiji je tek 1,06 zaposlenih na jednog penzionera, a da bi sistem mogao normalno da funkcioniše potrebno je da bude 3,5:1, kao što je bilo početkom 1980-ih.

– Reforma penzionog sistema neophodna je jer fond ima visoke izdatke i deficit, a odnos zaposlenih i penzionera je skoro jedan prema jedan – rekao je Bogdan Lisovolik, šef kancelarije MMF-a u Beogradu.
Postojeći sistem bazira se na uplati doprinosa sadašnjih zaposlenih koji finansiraju isplate tekućih penzija, što danas nije moguće zbog pada broja zaposlenih. Prekretnica je omogućena pre pet godina kada je država omogućila rad dobrovoljnih penzionih fondova, ali se tada stalo sa sprovođenjem širih reformi.
– 2007. godine postojala je održiva relacija sa 197 milijardi dinara od doprinosa zaposlenih i 110 milijardi od transfera iz republičkog i drugih budžeta da bi nakon jednokratnog povećanja penzija, kao uslova za formiranje vlade, iznos transfera bio povećan na 138 milijardi dinara u 2008, a zatim na 214 milijardi u 2009, na 219 milijardi u 2010, i da bi 2011. godine dostigao 234 milijarde dinara – objašnjava ekonomista Miroslava Zdravković.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija