Početna Magazin Godine Problemi sa obrazovanjem odraslih na prostoru bivše Jugoslavije

Problemi sa obrazovanjem odraslih na prostoru bivše Jugoslavije

Problemi sa obrazovanjem odraslih na prostoru bivše Jugoslavije

SFR Jugoslavija je već početkom 1960-ih bila primer razvijenog sistema i ulaganja u obrazovanje odraslih (andragogija) sa 279 osnovnih, 230 stručnih, 60 škola za kvalifikovane i 118 škola za visokokvalifikovane radnike.

Bilo je i 360 centara za stručno obrazovanje radnika, 220 radničkih univerziteta i 442 narodna univerziteta, a reforma obrazovnog sistema 1970-tih uključila je i poslodavce (fabrike) za kadrova koji su potrebni tržištu.
Problem neformalnog obrazovanja odraslih na ovim prostorima jeste i psihološke prirode. Okolina smatra da je reč o prostom “opismenjavanju” ili da je „ružno i smešno da je starac učenik”.
Međutim, stručnjaci ističu da ne može biti napretka u državi u kojoj neformalno obrazovanje nije strateška komponenta ekonomskog i društvenog razvoja. 
Više o ovoj temi u BiH pročitajte u tekstu Andragogija u domaćim okvirima na sajtu Puls demokratije.