Magazin Godine Tehnologija i obrazovanje

Problemi sa obrazovanjem odraslih na prostoru bivše Jugoslavije

SFR Jugoslavija je već početkom 1960-ih bila primer razvijenog sistema i ulaganja u obrazovanje odraslih (andragogija) sa 279 osnovnih, 230 stručnih, 60 škola za kvalifikovane i 118 škola za visokokvalifikovane radnike.

Bilo je i 360 centara za stručno obrazovanje radnika, 220 radničkih univerziteta i 442 narodna univerziteta, a reforma obrazovnog sistema 1970-tih uključila je i poslodavce (fabrike) za kadrova koji su potrebni tržištu.
Problem neformalnog obrazovanja odraslih na ovim prostorima jeste i psihološke prirode. Okolina smatra da je reč o prostom “opismenjavanju” ili da je „ružno i smešno da je starac učenik”.
Međutim, stručnjaci ističu da ne može biti napretka u državi u kojoj neformalno obrazovanje nije strateška komponenta ekonomskog i društvenog razvoja. 
Više o ovoj temi u BiH pročitajte u tekstu Andragogija u domaćim okvirima na sajtu Puls demokratije.

 


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija