Uncategorized

Prijave za besplatno banjsko lečenje

Podećamo vas da je počeo konkurs za besplatno banjsko lečenje penzionera.


Korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za januar, odnosno februar, niža od prosečne penzije (24.170,00 din) imaju pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama i rehabilitacionim centrima – Spisak banja sa sajta PIO fonda možete preuzeti ovde.

Tako je navedeno u zvaničnom saopštenju PIO fonda, ali se onda dodaju i stavke koje ograničavaju broj korisnika koji to pravo mogu da ostvare. Naime, pravo mogu da ostvare penzioneri iz kategorija zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika.

Oni ga ove godine mogu iskoristiti ukoliko ga nisu koristili prethodnih pet, a korisnici iz kategorije poljoprivrednih penzionera moraju i da imaju najmanje 10 godina staža po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti.Ove godine, predviđeno je omogućavanje desetodnevnog boravka u banji za 10.500 penzionera.

Ovo uključuje lekarski pregled, terapiju, kao i troškove prevoza u visini iznosa potrebnog za autobuski, odnosno prevoz vozom drugog razreda. Fond snosi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad.

Ovde možete preuzeti prijavu za upućivanje na rehabilitaciju sa sajta PIO fonda.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija