Početna Magazin Godine Pojednostavljen indeks krhkosti za procene rizika kod operacija kuka i kolena

Pojednostavljen indeks krhkosti za procene rizika kod operacija kuka i kolena

Osmišljen pojednostavljen indeks krhkosti koji se pokazao kao pouzdaniji predikator smrti i ozbiljnih komplikacija nego što je to starosna dob.

Pojednostavljeni indeks krkosti koji su osmislili hirurzi sa Medicinskog fakulteta Vejn državnog univerziteta u Detroitu jeste pouzdan instrument za procenu rizika od smrtnosti i ozbiljnih komplikacija kod stariih pacijenata prilikom operacija kompletne zamene kuka i kolena.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ovo je zaključak novog istraživanja koje je prezentovano krajem oktobra na Kliničkom kongresu Hirurga američkog koledža.

Tradicionalno, podobnost osobe za operaciju u velikoj meri se zasniva na biološkoj starosti. Poslednjih godina, međutim, nivo krhkosti osobe (podrazumevan kao opšti pad funkcionalnog statusa) postaje priznat kao nezavisni faktor rizika za nepovoljne zdravstvene ishode.

„Smatrali smo da starost i opšti utisak o pacijentu nisu adekvatni za predviđanje ishoda, pa smo stvorili pojednostavljeni indeks krhkosti za klasifikovanje rizika od smrtnosti i morbiditeta kod hirurških pacijenata“, kaže koautor istraživanja dr Piter Adams iz Henri Ford bolnice.

Postoji nekoliko različitih indeksa za merenje slabosti vezane za starenje, ali indeks koji se koristi u ovoj studiji jedini je koji je direktno povezan sa bazom podataka Programa Američkog koledža hirurga za poboljšanje kvaliteta hiruških zahvata (ACS NSQIP).

„Prednost je u tome što NSQIP obezbeđuje veliki obim uzoraka i bolji kvalitet podataka nego tipični retrospektivni grafikoni“, kaže dr Adams.

Pojednostavljeni indeks slabosti uzima u obzir 11 vrsta podataka. Budući da se većina ovih promenljivih smatra komorbiditetima, kao što je istorija srčanog udara, stent i hipertenzija, zdravstvene ustanove mogu lako da izračunaju pacijentov rezultat korišćenjem podataka iz kartona. Laboratorijske vrednosti se ne uzimaju u obzir.

Ocena krhkosti izračunata je za 40.469 pacijenata. One se kreću od 0 (bez pozitivnih vrednosti po pitanju krhkost) do 0,64 (četiri pozitivne vrednosti za krhkost). Srednja vrednost je 0,10. Prosečna starost ispitanika bila je 66 godina, 61 odsto pacijenata bilo je podvrgnuto kompletnoj operaciji zamene kolena, a 39 odsto je imalo operaciju zamene kuka. Pošto je većina pacijenata u ovom istraživanju imala četiri ili manje pozitivne vrednosti krhkosti, maksimalna dodeljena ocena bila je 4/11, a ne 11/11.

Korišćenjem indeksa pronađena je značajna stopa smrtnosti kod 462 pacijenta sa visokim ocenama krkosti. Pacijenti bez vrednosti vezanih za krhkost (ocena krhkosti 0) imali su stopu smrtnosti od 0,08 procenata, dok su oni sa četiri vrednosti (ocena krhkosti 0,36) imali stopu smrtnosti od 2 procenata.

Istraživanjem je takođe utvrđeno da su se postoperativne komplikacije povećale kod 0,67 procenata (bez vrednosti vezanih za krhkost) do 6,4 procenata (kod četiri vrednosti krhkosti).

Ovaj test krkosti se pokazao kao pouzdaniji predikator smrti i ozbiljnih komplikacija nego što je to starosna dob.