Početna Magazin Godine Rokvudova skala krhkosti starijih osoba

Rokvudova skala krhkosti starijih osoba

Rokvudova skala krhkosti starijih osoba

Iako još uvek ne postoji jedna opšteprihvaćena klinička definicija slabašnosti starijih osoba (eng. frailty), u svetu se obično primenjuje takozvana Rokvudova skala krhkosti (Rockwood Frailty Scale).

Rokvudova skala ranjivost starijih osoba deli u sedam kategorija, i to:

  1. veoma dobro (very fit) – snažni, aktivni, energični, dobro motivisani i u kondiciji; ovi ljudi obično redovno vežbaju i najagilniji su u svojoj starosnoj grupi
  2. dobro (well) – bez aktivnih oboljenja, ali manje agilni od prethodne grupe
  3. dobro, sa tretiranom komorbidnom bolesti – siptomi bolesti su dobro kontrolisani u odnosu na kategoriju 4
  4. očigledno ranjivi (apparently vulnerable) – iako ne zaista zavisni, ovi ljudi se obično žale na „sporost“ ili imaju simptome bolesti
  5. blago slabašni (mildly frail) – sa ograničenom zavisnošću od drugih za operativne aktivnosti svakodnevnog života
  6. srednje slabašni (moderately frail) – pomoć je neophodna kako za operativne tako i za druge aktivnosti svakodnevnog života
  7. ozbiljno slabi (severely frail) – potpuno zavisni od drugih za aktivnosti svakodnevnog života ili neizlečivo bolesni.

U nekim slučajevima koristi se i skala sa devet kategorija, gde su dodatne dve veoma ozbiljno slabi (very severely frail) i kao posebna kategorija – neizlečivo bolesni (terminally ill).na