Foto albumi Umetnost i starost

Piter Brojgel Mlađi – Ulizice

Slika pod imenom Ulizice, Pitera Brojgela Mlađeg, ima i širi kontekst svog vremena jer su u 16. veku bile veoma popularne izreke, koje su sakupljane pa čak i štampane.

Piter Brojgel Mlađi bio je sin Pitera Brojgela Starijeg, a ima je svega pet godina kada mu je otac umro, takođe čuveni flamanski renesansni slikar.

Godine 1585. Piter postaje samostalan majstor. Uglavnom je slikao pejzaže, religiozne i fantastične motive. Zbog čestog prikaza vatri i grotesknih figura dobio je nadimak “pakleni Brojgel”.

Osim što je slikao svoja dela, Piter Brojgel Mlađi je često kopirao i slike svog oca, što je često kasnije dovodilo u zabunu u vezi sa autorstvom pojedinih slika.

Na slici pored, Brojgel na ogoljen i nedvosmislen način prikazuje poruku slike. Pored toga, on na samom ramu slike dopisuje:

– Zato što puno novca prolazi kroz moju kesu, zato sam uvek okružen ulizicama – 1592. godina.

Zanimljivo je da je ova slika jedno od najranijih poznatih dela ovog autora. Poput svog oca, često se koristio slikama da pošalje sa snažnom moralističkom potkom i kritikom ljudskih mana.

Međutim, ova slika ima i širi kontekst svog vremena jer su u 16. veku bile veoma popularne izreke, koje su sakupljane pa čak i štampane, i koje su često bile “ilustrovane” u umetničkim delima.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija