Početna Magazin Godine Ekonomija Penzioneri Bijeljine vraćaju novac Fondu PIO

Penzioneri Bijeljine vraćaju novac Fondu PIO

Skoro 250 penzionera iz Bijeljine moraće da vrati novac Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (Fond PIO RS).

Grupa od 455 korisnika prava na penziju iz Bijeljine pokrenula je sudski spor protiv Fonda PIO RS za isplatu kamate za kašnjenje u isplati tri penzije iz 2000. godine. Osnovni sud u Bijeljini je krajem 2007. godine odlučio u korist ove grupe penzionera, što je zatim, maja 2008, Okružni sud u Bijeljini potvrdio.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Presuđeno je da da Fond, na ime glavnog duga tj. kamata za neblagovremeno isplaćenu julsku, avgustovsku i septembarsku penziju iz 2000. godine, isplati 190.889 KM i sudske troškove od 10.300 KM. U korist 297 penzionera, po presudi Okružnog suda iz 2008. godine, u izvršenju, skinuto je 129.822 KM. Pojedinačne isplate ovim penzionerima bile su od 200 do 1.795 KM.

U vesti o konačnom okončanju ovog spora, na sajtu Fonda PIO RS, primećuje se da je neobično i to da su tada isplaćeni iznosi i za 18 korisnika koji su umrli pre izvršenja presude, uz korišćenje pečata Penzionerske stranke.

Fond je zatražio vanredno preispitivanje takve odluke, pa je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio reviziju Fonda PIO i preinačio presudu Okružnog suda Bijeljina iz 2008. godine, odbijanjem tužbe za sve tužioce pojedinačno.

Zatim je grupa od 455 penzionera podnela apelaciju Ustavnom sudu BiH protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske. Ustavni sud BiH odbacio je apelaciju penzionera kao neosnovanu jer su penzije za tri navedena meseca isplaćene svim penzionerima zaključno sa januarom 2007. godine.

Sada Fond, u skladu sa propisima, nakon konačnog sudskog razrešenja, traži od 243 korisnika prava na penziju da vrate sredstva koja su, pre skoro šest godina, skinuta sa računa Fonda PIO. Ističe se da ta sredstva pripadaju svim penzionerima.

Fond PIO RS naglašava i da ovaj i slični sporovi odražavaju njihovu istrajnost i potvrđuju njihovo opredeljenje da se sredstvima koja su im poverena upravlja racionalno i na najbolji mogući način.