Početna Magazin Godine Penzija Penzija u Srbiji (6): Poseban staž za prvo, drugo i treće dete

Penzija u Srbiji (6): Poseban staž za prvo, drugo i treće dete

Penzija u Srbiji (6): Poseban staž za prvo, drugo i treće dete

Poseban staž nije staž osiguranja i ne može biti korišćen kao uslov za sticanje prava na penziju, već samo za uvećanje penzije na osnovu više godina radnog staža koje se ovako priznaju majkama sa jednim, dvoje ili troje dece…

[maxbutton id=“3″]

Poseban radni staž obračuvao se majkama troje dece, i to – do dve godine na ostvareni radni staž prilikom obračuna penzije. Izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u Članu 60 (niže u tekstu citiran je ovaj član zakona) koji je definisao poseban radni staž za majke troje dece, dodati su stavovi za priznavanje posebnog radnog staža od 6 meseci ili godinu dana za majke jednog deteta, odnosno dvoje dece.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Jelica Timotijević, direktor Sektora za odnose s javnošću u PIO fond objašnjava ulogu posebnog radnog staža:

– Pogodnost posebnog radnog staža nije staž osiguranja i ne može biti uslov za ostvarivanje prava na penziju. Ti meseci i godine samo doprinose uvećanju iznosa penzije. One se, dakle, ne mogu uzeti u obzir u ukupnom zbrajanju godina za penzionisanje, jer se kao uslov za penziju uzimaju navršene godine radnog staža i uplaćenog osiguranja. Taj, poseban staž uzima se u obzir samo prilikom obračuna penzije i utiče na njeno povećanje.

Pravo na poseban staž imaju kao osiguranici učesnici u oružanim akcijama Vojske Jugoslavije. Njima se vreme učešća u oružanim akcijama, ili dužnosti za vojne ili za ciljeve državne bezbednosti i zarobljeništvo, računa u dvostrukom trajanju. Vreme provedeno na lečenju i medicinskoj rehabilitaciji, kao posledica učešća u ratu, takođe je poseban staž, ali se računa u jednostrukom trajanju.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju:

Član 60.

Osiguraniku – ženi koja je rodila treće dete, po tom osnovu uračunava se u posebni staž vreme u trajanju od dve godine.

Osiguraniku – ženi uračunava se u posebni staž vreme u trajanju od:

  1. šest meseci, koja je rodila jedno dete;
  2. godinu dana, koja je rodila dvoje dece.

penzin-fejzbuk-naslovna-slajder