Početna Magazin Godine Overa ugovora: Umesto u sudu – kod javnih beležnika (notara)

Overa ugovora: Umesto u sudu – kod javnih beležnika (notara)

U junu 2014. godine bio je raspisan konkurs za imenovanje prvih javnih beležnika na području 37 osnovnih sudova, ali za pet sudova nije se javio nijedan kandidat…

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Od 1. septembra 2014. godine, na području 32 osnovna suda, počeće sa radom 94 javna beležnika (notara), koji su 7. avgusta u Skupštini Srbije položili zakletvu. U njihove ruke preći će mnogi poslovi koji su sada u nadležnosti sudova i lokalne uprave.

Javni beležnici će, između ostalog, sačinjavati:

  • ugovore o imovinskim odnosima između supružnika, odnosno vanbračnih partnera,
  • ugovore o raspolaganju nepokretnostima, ugovore o ustupanju i raspodeli imovine za života,
  • ugovore o doživotnom izdržavanju
  • sporazume o deobi zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera
  • sporazume o zakonskom izdržavanju, kao i testamente.

Takođe, notari će obavljati i:

  • overu kupoprodajnih ugovora prilikom kupovine/prodaje nepokretnosti
  • overu ugovora o hipoteci
  • satavljanje zapisnike o proceni imovine
  • izdavanje potvrde o životu
  • čuvanje isprava, novca, dragocenosti, slika, umetnina i hartija od vrednosti.
Tarife još uvek nisu poznati, ali se zna da će izdaci za građane biti veći nego do sada. Cenu usluga nove profesije u Srbiji sačiniće ministar pravde, na predlog komore notara koja bi trebalo da bude formirana 15. avgusta 2014. godine.

U junu 2014. godine bio je raspisan konkurs za imenovanje prvih javnih beležnika na području 37 osnovnih sudova, ali za pet sudova nije se javio nijedan kandidat (Požega, Gornji Milanovac, Aranđelovac, Vrbas i Kikinda).

Predviđeno je ukupno 371 javnobeležničko mesto – jedan notar na 25.000 stanovnika, piše Blic.