Društvo Magazin Godine

Od 2013. godine ženi treba četiri meseca staža više za penziju

Stupanjem na snagu pooštrenih izmena Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju od 1. januara 2013. godine, žena će morati da ima četiri meseca radnog staža više, kao i godina, odnosno 35,4 godina staža i 53,4 godine života.

– Kada su muškarci u pitanju, menja se samo uslov u pogledu godina života, tj. povećava se na 54 godine. Uslovi za porodičnu penziju menjaju se tako što se starosna granica uvećava za šest meseci. Udovica će morati da ima najmanje 51, a udovac 56 godina – kaže Branislav Rašić, pomoćnik direktora Sektora za ostvarivanje prava u PIO fondu.
Zakon je propisao promene i za radnike sa beneficiranim radnim stažom koji će moći da podnesu zahtev sa navršene 54 godine života.
Osnovni uslov za odlazak u starosnu penziju se ne menja: 65 godina života i 15 godina staža za muškarca, i 60 godina života i 15 godina staža za ženu. 
Osiguranici koji sada ispunjavaju uslove, a pri tome ne podnesu zahtev za penziju do 30. decembra u istu ići po novim pravilima. Zakonom je predviđeno da se uslovi za odlazak u penziju postepeno pooštravaju do 2023. godine, kako u pogledu godina života, tako i u pogledu godina staža.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija