Početna Magazin Godine Na pola puta – Servis za ranu intervenciju za pomoć deci sa intelektualnim teškoćama i njihovim porodicama

Na pola puta – Servis za ranu intervenciju za pomoć deci sa intelektualnim teškoćama i njihovim porodicama

Na pola puta – Servis za ranu intervenciju za pomoć deci sa intelektualnim teškoćama i njihovim porodicama

Udruženje „Na pola puta“ iz Pančeva osnovano je 2006. godine sa ciljem unapređenja kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama i njihovih porodica. Pre godinu dana Udruženje je pokrenulo Servis za ranu intervenciju koji će pomoći deci i njihovim porodicama pružajući kvalitetniju stimulaciju razvoja.

Udruženje pruža usluge socijalne zaštite, i to, stanovanje uz podršku i pomoć u kući, za koje je i licencirano, organizuje radno-okupacione, sportske, kulturne i mnoge druge aktivnosti za svoje korisnike, a za njihove roditelje obezbeđena je podrška kroz Roditeljski klub.

Tokom deset godina rada u Udruženju je prepoznata  i potreba za organizovanjem tretmana rane intervencije koji će biti dostupan deci i roditeljima iz Pančeva i okolnih mesta.

na-pola-puta-pancevo-podsticaj-razvoja-dece-sa-teskocama
Foto: Servis za ranu intervenciju za stimulaciju razvoja dece sa intelektualnim poteškoćama udruženja „Na pola puta“ iz Pančeva

Servis za ranu intervenciju Udruženja „Na pola puta“

Servis za ranu intervenciju Udruženja „Na pola puta“, počeo je sa radom 2015. godine sa ciljem da se obezbedi rana intervencija i adekvatni tretmani koji će omogućiti što kvalitetnijiu stimulaciju razvoja i edukaciju dece sa intelektualnim poteškoćama.

Prema rečima Marine Kurilj, koordinatora u Udruženju, u okviru Servisa visokoedukovani stručnjaci Udruženja pružaju tretmane reedukacije, psihomotorike, senzorne integracije, defektološke i logopedske tretmane, fizičke aktivnosti u vršnjačkoj grupi, kao i neurofidbek i biofidbek treninge.

Udruženje poziva roditelje čije dete ispoljava teškoće u razvoju ili bi mu/joj značio podsticaj u oblasti razvoja motorike, komunikacija, kognitivnih veština, učenja i savladavanja veština čitanja, pisanja i/ili računanja, senzorne obrade i stimulacije da zakažu prvi pregled i konsultacije, koji su besplatni, na broj telefona 013/341960 (radnim danima u periodu od 9-15h).

Saznajte više detalja o aktivnostima udruženja Na pola puta klikom ovde.