Milenijumska generacija

Milenijumska generacija

„Milenijumci“, ili Milenijumska generacija, ili Generacija Ipsilon (Millennials, Generation Y), označava generaciju rođenu otprilike u poslednje dve decenije 20. veka.

Ime Milenijumska generacija nastalo je već početkom 1980-ih kada su prvi autori shvatili da će ta generacija prag punoletstva dočekati na prelasku dva milenijuma.

Ponekada ih nazivaju i generacijom Eho-bumera, s obzirom da su u tim godinama Bejbi-bumeri stvarali porodice i da je zabeležen porast nataliteta. Zavisno od godina koje se uzimaju kao početak ove generacije, procene su da ona u SAD ima 76, 80 ili čak 95 miliona pripadnika.

Naziv Generacija Y, prvi put se pominje tek 1993. godine, i predstavlja relativno „neinventivnu“ odrednicu u odnosu na Generaciju X, posle koje su stupili na svetsku pozornicu.