Početna Magazin Godine Ekonomija Razlika između životnog i dobrovoljnog penzijskog osiguranja

Razlika između životnog i dobrovoljnog penzijskog osiguranja

Osnovne razlike  između životnog i dobrovoljnog penzijskog osiguranja jesu u fleksibilnosti investiranja i pratećim rizicima

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Osnovna razlika  između životnog i dobrovoljnog penzijskog osiguranja jeste to što životno nudi i zaštitu od rizika i zagarantovanu osiguranu sumu u slučaju doživljenja ili smrti, dok privatne penzije nude nešto veći mogući prinos od investiranja, kao i fleksibilnost u visinama i učestalosti uplata.

Sledeća razlika jeste način uplate: kod osiguranja se uplaćuje dogovorena premija osiguranja po ugovorenoj dinamici (mesečno, tromesečno, godišnje), dok uplate u dobrovoljni penzijski fond mogu da se vrše proizvoljno na lični račun u fondu, a ta suma se isplaćuje posle ugovorene godine života.

Važan segment osiguranja života uključuje zaštitu od rizika i zagarantovanu osiguranu sumu kao obezbeđenje finansijske sigurnosti najbližih u slučaju smrti osiguranika, radne nesposobnosti ili invalidnosti.

Sa druge strane, ističe se prednost fleksibilnosti penzijskog osiguranja tokom celog perioda investiranja za prihode u budućnosti.