Medijalna starost stanovništva EU oko 43 godine

Medijalna starost stanovništva EU iznosi oko 43 godine. Ovaj broj se razlikuje od države do države članice, baš kao što varira i projekcija za 2050.

Eurostat, statistički zavod Evropske unije objavio je nove podatke o starosti stanovništva EU. Prema ovim podacima, medijalna starost* stanovništva EU bila je 43,1 godinu 2018. godine.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

*Napomena Penzina: Medijalna starost (eng. median age) nije isto što i prosečna starost stanovništva. Medijalna starost je broj godina od kojih tačno polovina određene grupe ima više i tačno polovina manje. Dakle, u ovom slučaju, tačno polovina stanovništva EU ima više od 43 godine, dok je druga polovina mlađa od 43.

Među državama članicama EU najnižu srednju (medijalnu) starost – manju od 40 godina, imaju Luksemburg, Kipar i Irska. U Irskoj je, u 2018. godini, stanovništvo imalo najnižu medijalnu starost – svega 37,3 godina.

Sa druge strane, znatno višu medijalnu starost od proseka Evropske unije ima stanovništvo Portugalije, Nemačke i Italije. U Italiji je najviša i iznosi 46,3 godine.

Očekuje se da će medijalna starost stanovništva Evropske unije u naredne tri decenije porasti za 3,8 godina. Ona bi do 2050. godine trebalo da dostigne 46,9 godina.**

**Napomena Penzina: Porast medijalne starosti stanovništva znači starenje stanovništva u određenoj zemlji. Ovo se može desiti usled pada stope fertiliteta i/ili zbog povećanja očekivane životne dobi.

Očekuje se da ovaj obrazac starenja bude prisutan u u svim državama članicama Evropske unije. Međutim, neke države EU će doživeti veće povećanje medijalne starosti od drugih. Očekuje se da se medijalna starost stanovništva Malte, Poljske, Slovačke i Kipra poveća za osam ili više godina.

Najveću medijalnu starost, 2050. godine, prema projekciji Eurostate, imaće Grčka, Portugal, Litvanija i Italija.

Nasuprot ovim zemljama, očekuje se da se starosni profili Danske, Belgije, Francuske, Nemačke i Švedske razvijaju sporijim tempom. Eurostat predviđa da će se njihova medijalna starost povećati za manje od tri godine tokom istog vremenskog razdoblja.

Izvor (i grafikon): Eurostat

U vezi sa starenjem stanovništva EU