Hrvati će biti najstarija nacija u EU

Do 2100. godine Hrvatska će biti najstarija zemlja Evropske unije, pokazuju podaci Eurostata.

Evropska Unija (EU) će demografski vrhunac dostići 2044. godine. Tada će, prema projekcijama Eurostata ona imati 525 miliona stanovnika.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Zemlje EU u kojima opada broj stanovnika

Hrvatska je, kako procenjuje Eurostat, 1. januara 2019. godine imala 4.076.200 stanovnika. To je za 29,3 hiljade manje nego godinu dana ranije. Naš sused se tako našao u grupi zemalja EU s najvećim padom broja stanovnika.

Tokom 2018. godine, u 18 zemalja članica povećan je broj stanovnika, a u njih 10 je smanjen.

Najveći pad stanovnika u Evropskoj uniji ima Letonija, 7,5 na hiljadu stanovnika, slede Hrvatska i Bugarska – 7,1, Rumunija – 6,6 i Litvanija – 5,3. Ovo su sve zemlje koje su među „najmlađim“ članicama. „Najmlađim“ po godini pristupa uniji, ne i kada se posmatra starost njihovog stanovništva.

Hrvatska sve više „stari“

Procenat starijih u ukupnom broju stanovništva Hrvatske će se povećati sa 20 na 31 odsto do kraja veka, dok će se procenat dece smanjiti sa 16 na 14 odsto. Takođe, radnosposobno stanovništvo ove zemlje će se smanjiti sa 65 na 55 odsto.

Službena statistička kancelarija Evropskog parlamenta izračunala je da će Hrvatska imati najveći odnos starijeg i radno aktivnog stanovništva – poznat kao odnos zavisnosti starije populacije.

Taj odnos se računa kao broj starijih od 64 godine na svakih 100 stanovnika koji su između 15 i 64 godine starosti.

Prema izveštaju Eurostata, urađenom na osnovu trenutno poznatih podataka, u Evropskoj uniji odnos broja penzionera i radnosposobnog stanovništva biće u proseku 57 odsto. U Hrvatskoj, ovaj odnos će iznositi 72 odsto.

To znači da će na svaku osobu u penzionerskom dobu biti manje od dve osobe u radnosposobnom dobu. Osobe koje se računaju kao radnosposobne, ne znači nužno i da rade. Postoji mogućnost da studiraju ili traže posao.

Prema statističkim prognozama, iza Hrvatske će se naći Portugalija, sa 70 odsto radnosposobnog stanovništva.

Ostale zemlje EU imaće manji odnos, a ispod 55 odsto biće uglavnom one koje su trenutno najveća odredišta migranata: Francuska, Švedska, Velika Britanija i Irska. Jedino će Nemačka imati malo veću razmeru od 55 odsto.

Iseljavanje mladih iz Hrvatske

Od 2011. do 2017. godine, u Hrvatskoj se broj najmlađih, tj. dece i mladih do 15 godina, smanjio za 7,9 odsto. To je skoro duplo više više nego ako se gleda procenat smanjenja celokupnog stanovništva – četiri odsto.

U starosnoj grupi od 15 do 30 godina manjak je zabeležen u svim hrvatskim županijama.

Slično je i kada su u pitanju osobe od 30 do 50 godina koje čine radno najsposobniju grupu stanovništva. Na nivou cele Hrvatske njihov se broj smanjio za 6,2 odsto. Izuzetak je jedino glavni grad Zagreb koji je zabeležio povećanje od 4,8 odsto.

Izvori: Index.hr, Index.hr, Alternativna TV
FotografijaDavid Boca za Unsplash

Sve je veća razlika između broja stanovnika u Istočnoj i Zapadnoj Evropi, a sve veći problem predstavlja i struktura stanovništva koje stari. Nakon pada Gvozdene zavese, u Evropi se otvorio demografski jaz. Migracije stoje iza smanjenja broja stanovnika u mnogim istočnoevropskim zemljama, zaključak je izveštaja koji je objavljen juna 2018. godine. Više o tome, u tekstu: Demografski jaz između Istočne i Zapadne Evrope sve veći

Statistika iz 2014. godine pokazuje da je stopa rizika od siromaštva prema starosnom dobu i polu u Hrvatskoj najviša kod osoba od 65 i više godina života – 23,4 posto. Više o tome, pročitajte u tekstu: Hrvatska: Petina stanovništva u riziku od siromaštva

Podsećamo i na tekst Mladena Milića, direktora Fonda PIO Republike Srpske: Mladen Milić: Koliko zemlje ex-Yu imaju penzionera?