Andragogija (nauka) - doživotno učenje Foto albumi

Malkom Nouls, andragog

Malkom Nouls, svetski poznat andragog, smatra se ocem savremene andragogije, ali manje je poznato da ga je sa pojmom i naučnim pristupom adnragogije upoznao prof. Dušan Savićević…

Malkom Nouls (Malcom Knowles, 1913-1997), u svetu poznat kao utemeljivač andragogije kao naučnog pristupa za obrazovanje odraslih. Smatra se da je njegov rad imao ključan uticaj na razvoj humane teorije učenja. 
Od 1940. godine radio je u oblasti obrazovanja odraslih, a ostao je aktivan u struci i kao predavač i nakon formalnog odlaska u penziju sve do 1990-ih godina.
U dokumentarnom filmu Dušan Savićević, prof. dr Piter Džarvis (Peter Jarvis), ističe da je Noulsa sa andragogijom kao naučnom disciplinom upoznao profesor doktor Dušan Savićević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija