Malkom Nouls, andragog

Malkom Nouls, andragog

Malkom Nouls, svetski poznat andragog, smatra se ocem savremene andragogije, ali manje je poznato da ga je sa pojmom i naučnim pristupom adnragogije upoznao prof. Dušan Savićević…

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Malkom Nouls (Malcom Knowles, 1913-1997), u svetu poznat kao utemeljivač andragogije kao naučnog pristupa za obrazovanje odraslih. Smatra se da je njegov rad imao ključan uticaj na razvoj humane teorije učenja. 
Od 1940. godine radio je u oblasti obrazovanja odraslih, a ostao je aktivan u struci i kao predavač i nakon formalnog odlaska u penziju sve do 1990-ih godina.
U dokumentarnom filmu Dušan Savićević, prof. dr Piter Džarvis (Peter Jarvis), ističe da je Noulsa sa andragogijom kao naučnom disciplinom upoznao profesor doktor Dušan Savićević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.