Edvard Lindeman, andragog

Edvard Lindeman, andragog

Edvard Lindeman (Eduard C. Lindeman, 1885-1953), američki profesor i jedan od pionira andragogije, obrazovanja odraslih.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Predstavio je brojne koncepte modernog obrazovanja odraslih u svojoj knjizi Značenje obrazovanja odraslih (1926). 
Lindeman se smatra jednim od prethodnika Malkoma Noulsa, utemeljivača savremene andragogije u SAD.
Najveći deo svog naučnog rada Lindeman crpi iz radova Džona Djuija, danskog filozofa i profesora Nikolaja Grundviga (Nikolaj Frederik Severin Grundtvig; N. F. S. Grundtvig), i pisca i filozofa Ralfa Valdo Emersona (Ralph Waldo Emerson).
Isečak iz bibliografije Lindemana:
  • 1925. – What is Adult Education? (Šta je obrazovanje odraslih?)
  • 1925. – Adult education: a creative opportunity (Obrazovanje odraslih: kreativne mogućnosti)
  • 1926. – The Meaning of Adult Education (Značenje obrazovanja odraslih)
  • 1945. – The Sociology of Adult Education (Sociologija obrazovanja odraslih)