Ko može da nasledi penziju?

Ko može da nasledi penziju, kao i koliki bi bio iznos porodične penzije, pitanja su na koji mnogi traže odgovor.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Mnogi zaintersovani ne znaju ko sve može da nasledi penziju. Samim tim, nepoznati su im i uslovi koji su važni za nasleđivanje penzije. Članovi porodice, prema važećem Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, mogu da naslede starosnu ili invalidsku penziju preminulog penzionera.

Pod članovima porodice Zakon o PIO podrazumeva partnera, decu i roditelje. Oni mogu postati korisnici porodične penzije pod određenim uslovima.

Potencijalni uživaoci porodične penzije

Pravo na porodičnu penziju može ostvariti i bračni i vanbračni partner. Uslov je da su bilo brak bilo vanbračna zajednica trajali najmanje tri godine. Pravo na porodičnu penziju ostvaruje i ako sa preminulim osiguranikom/korisnikom prava ima dete.

Postojanje vanbračne zajednice utvrđuje se u vanparničnom postupku. I supružnik iz razvedenog braka i vanbračni partner posle prestanka zajednice, mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju ako im je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

Deca takođe mogu imati pravo na porodičnu penziju, kao i roditelji preminulog osiguranika ili korisnika penzije.

Potrebno je, međutim, da budu ispunjeni još neki zakonom propisani uslovi.

Uslov u vezi sa godinama staža preminulog osiguranika

Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice osiguranika koji je ispunio uslove za penziju ili koji ima najmanje pet godina radnog staža osiguranja. Ukoliko je uzrok smrti osiguranika izazvan povredom na radu ili usled profesionalne bolesti, članovi porodice stiču pravo na porodičnu penziju bez obzira na radni staž umrlog.

Uslov u vezi sa godinama života naslednika

Ćlanovi porodice takođe treba da imaju određene godine života u vreme podnošenja zahteva i u vreme smrti umrlog. Tek kada su ispunjeni uslovi u vezi sa godinama života, utvrđuju se i druge činjenice. Među njih spadaju nesposobnost za samostalan život i rad i izdržavanje od strane umrlog. Za decu preminulog se utvrđuje i da li se školuju.

Uslovi za porodičnu penziju za decu

Ukoliko su do 15 godina stara, deca imaju pravo na porodičnu penziju bez obzira na to da li se školuju. Do 20 godine života mogu da primaju porodičnu penziju ona deca koja pohađaju srednju školu. Ako studiraju, porodičnu penziju mogu da primaju do navršenih 26 godina života.

Detetu kome je školovanje prekinuto zbog bolesti, porodična penzija pripada i za vreme bolesti, kao i iznad godina života propisanih u slučaju školovanja, ali najviše za onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubilo od školovanja.

Detetu kome je školovanje prekinuto zbog služenja vojnog roka, porodična penzija pripada i za vreme služenja vojnog roka, a najduže do navršene 27. godine života.

Takođe, dete ima pravo na porodičnu penziju dok traje nesposobnost za samostalan život i rad, nastala do 15. godine života, dok traje nesposobnost za samostalan život i rad, nastala posle 15. godine života, a pre smrti osiguranika, pod uslovom da ga je osiguranik izdržavao do svoje smrti.

Invalidno dete stiče pravo na porodičnu penziju i posle prestanka zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne delatnosti.

Uslovi za porodičnu penziju za bračnog odnosno vanbračnog partnera

Bračni, odnosno vanbračni partner pravo na porodičnu penziju ostvaruje uz uslov da je do smrti osiguranika udovica navršila 53, a udovac 58 godina života.

Udovica koja je u trenutku smrti supruga navršila 45 godina života, moći će pravo na porodičnu penziju da ostvari kada navrši 53 godine života. Ukoliko se pravo koristi uz decu, po navršenju navedenih godina života pravo se trajno zadržava.

Supužnik može ostvariti pravo na porodičnu penziju i ako je do smrti supružnika ili u roku od jedne godine od dana smrti postao potpuno nesposoban za rad. Takođe, pravo može da koristi uz dete koje koristi pravo na porodičnu penziju, a prema kome obavlja roditeljsku dužnost.

Udovica, odnosno udovac koji u toku trajanja prava postane potpuno nesposoban za rad, zadržava pravo na porodičnu penziju dok postoji ta nesposobnost.

Uslovi za porodičnu penziju za roditelja

Zakon o PIO propisuje da roditelj koga je osiguranik odnosno korisnik prava izdržavao do svoje smrti ima pravo na porodičnu penziju. Uslov je i da je navršio 65 godina ako je otac, očuh, usvojitelj. U sluačaju majke, maćehe ili usvojiteljke neophodan uslov je da je navršila 60 godina života. Roditelj ima pravo na porodičnu penziju i ako je potpuno nesposoban/a za rad.

Iznos porodične penzije

Iznos porodične penzije se određuje u procentu od penzije koja pripada, odnosno koja bi pripadala umrlom u momentu smrti. Za jednog člana 70 odsto, za dva člana 80, za tri člana 90, za četiri i više članova 100 odsto.

Deci bez oba roditelja pripada, pored porodične penzije po jednom roditelju, i porodična penzija po drugom roditelju, kao jedna penzija čiji iznos ne može preći najviši iznos penzije određen zakonom.

Nasleđuje se i inostrana penzija

Moguće je naslediti i inostranu penziju. O tome se, međutim, odlučuje u zemlji čiji je osiguranik ili korisnik preminuo.

Ako je umrli osiguranik, odnosno korisnik prava radio i u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na porodičnu penziju po osnovu inostranog staža odlučuje se po propisima te države.

Izvor: Ekapija