Fizioterapija Foto albumi

Kineziterapija kod poremećaja ravnoteže i koordinacije pokreta

Primena kineziterapije kod stanja poremećaja ravnoteže i koordinacije pokreta, do kojih je došlo usled lezija u malom mozgu.

Na slikama su prikazane vežbe koje pacijent izvodi uz jasne instrukcije terapeuta i njegovu asistenciju, radi fascilitacije povraćaja funkcije.

Terapiju na fotografiji primenjuje fizioterapeut Vlada iz Beograda, specijalni saradnik Penzina.


About the author

Fizioterapeut Vlada

Vlada Stevanović je viši i strukovni fizioterapeut iz Beograda sa višegodišnjim radnim iskustvom u beogradskoj renomiranoj klinici za rehabilitaciju (stručni staž i volontiranje), u fitnes klubu, ali i u samostalnom radu sa pacijentima – naročito sa decom i starima. Na Penzinu obrađuje teme vezane za fizioterapiju, kineziterapiju, kineziotejping, postoperativne terapije, itd.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija