Fizioterapija Foto albumi

Kineziterapija nakon ugradnje veštačkog kuka

Slika: Kineziterapija nakon ugradnje veštačkog kuka (na slici fizioterapeut Vlada iz Beograda, saradnik Penzina)

Na fotografijama je prikazana primena kineziterapije nakon operacije ugrađivanja veštačkog kuka (endoproteze).

Na fotografiji iznad prikazano je uvežbavanje hoda uz korekcije od strane fizioterapeuta Vlade, specijalnog saradnika Penzina.Na fotografijama ispod prikazan je prethodni proces jačanja mišića donjih ekstremiteta primenom aktivnih vežbi sa dodatnim otporom u vidu tega, čiju je težinu odredio terapeut.

 


About the author

Fizioterapeut Vlada

Vlada Stevanović je viši i strukovni fizioterapeut iz Beograda sa višegodišnjim radnim iskustvom u beogradskoj renomiranoj klinici za rehabilitaciju (stručni staž i volontiranje), u fitnes klubu, ali i u samostalnom radu sa pacijentima – naročito sa decom i starima. Na Penzinu obrađuje teme vezane za fizioterapiju, kineziterapiju, kineziotejping, postoperativne terapije, itd.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija