Kako sprečiti posledice osteoporoze

Osteoporoza predstavlja oboljenje skeleta koje dovodi do smanjenja mineralne gustine kostiju, pa dovodi do patoloških preloma.

Procenjeno je da u svetu osteoporotični prelomi nastaju svake tri sekunde. Svaka treća žena i svaki peti muškarac posle 50. godine života dožive prelom kao posledicu osteoporoze.

Kod pacijenata sa osteoporozom ne postoje specifični simptomi i znaci dok ne dođe do pojave patološkog preloma zbog čega je i dobila naziv tzv „tiha ili nema bolest“. Najčešća mesta nastanka preloma su ručni zglob, nadlaktica, kuk, vrat butne kosti i kičma, a kao posledica dolazi do pojave jakog bola, onesposobljavanja određenih funkcija, lošijeg kvaliteta života, a povremeno čak i smrtnog ishoda.

Zašto su žene u većem riziku

Žene u postmenopauzi su izložene visokom riziku za razvoj osteoporoze i nastanak preloma zbog brzog koštanog gubitka koji se javlja sa početkom menopauze. Ženski hormon estrogen igra vitalnu ulogu u regulisanju koštanih promena tokom života.

Međutim, kod žena se, kako menstrualni ciklus prestaje, javlja nedostatak ovog važnog hormona, tako da upravo u tom periodu dolazi do opadanja koštane gustine.

Koji su dodatni faktori rizika

Porodična istorija osteoporoze i preloma, rana menopauza, prethodni prelomi. Zatim pojedini lekovi koji negativno utiču na zdravlje kostiju. Dodatno, bolesti malapsorpcije i reumatoidni artritis.

Kako povećati mineralni sadržaj kostiju?

Neophodne su tri komponente: kalcijum, vitamin D i vitamin K2.

Poslednjih godina istraživanja dokazuju da suplementi kalcijuma mogu povećati rizik od infarkta miokarda i kamena u bubrezima. Jasna poruka stručnjaka nakon ovih istraživanja je da kalcijum treba unositi kroz ishranu (tj. Iz prehrambenih izvora).

Najvažnija funkcija vitamina D3 u organizmu je preuzimanje kalcijuma iz hrane. Da bi telo zatim bilo u stanju da pravilno iskoristi ovaj kalcijum, neophodan je vitamin K2. U nedostatku vitamina K2, kalcijum se taloži u mekim tkivima i dovodi do dugoročno opasne kalcifikacije zglobova i organa. Zato je, uz vitamin D3, uvek neophodno uzimati i vitamin K2.

Pokazano je da suplementacija vitaminom D smanjuje rizik od preloma i padova, i da doprinosi smanjenju rizika od preloma. Istraživanja takođe pokazuju da je nedostatak vitamina D veoma zastupljen među postmenopauznim ženama.

Vitamin K2 aktivira dva proteina važna za usmeravanje kalcijuma. Aktivacijom osteokalcina, proteina odgovornog za ugradnju kalcijuma u kost, vitamin K2 pomaže kod povećanja gustine kostiju i otpornosti na prelome. Drugi protein koji se aktivira pod uticajem vitamina K2 je protein koji sprečava stvaranje naslaga kalcijuma u tkivima kao što su krvni sudovi, zglobovi, bubrezi, dojka itd. U praksi se najbolje pokazala kombinacija koja se nalazi u preparatu Herbiko(R) K2D3.