Početna Nekategorizovano Jesenje zasedanje Skupštine o Zakonu o osiguranju (2013)

Jesenje zasedanje Skupštine o Zakonu o osiguranju (2013)

Skupština Republike Srbije završila je pretres u pojedinostima predloženih izmena i dopuna Zakona o osiguranju koji predviđa obavezu razdvajanja poslova životnog i neživotnog osiguranja.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Poslednja ovogodišnja sednica Skupštine Republike Srbije prošla je u nekarakterističnoj mirnijoj atmosferi uz glasanje o nekoliko tačaka dnevnog reda. Ovim je završeno redovno jesenje zasedalje tokom kog je usvojeno više od 140 zakona i drugih akata, prenosi Tanjug.

Konstatovano je da je parlament u velikoj meri doprineo pozitivnom mišljenju Evropske komisije a time i dobijanju datuma formalnog početka pregovora sa EU, i da Narodnu skupštinu u 2014. godini čeka veliki posao procesa harmonizacije našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Ipak, Narodna Skupština kalendarsku 2013. godinu nije završila apsolutnim uspehom budući da će u narednu godinu biti preneto oko 60 zakona i drugih akata u proceduri.

Skupština RS završila je pretres u pojedinostima predloženih izmena i dopuna Zakona o osiguranju koji predviđa da se do kraja naredne godine produži rok u kojem su osiguravajuća društva u obavezi da razdvoje poslove životnog i neživotnog osiguranja.

Izmene zakona omogućiće liberalizaciju tržišta osiguranja od elementarnih nepogoda, što je u skladu sa pregovorima Srbije sa Svetskom trgovinskom organizacijom. Ovim Srbija usklađuje obaveze preuzete uključenjem u projekat Svetske banke koji omogućavanja reosiguranja u inostranstvu od elementarnih nepogoda i katastrofalnih rizika. Izmene Zakona će stupiti na snagu dan posle objaviljivanja u Službenom glasniku, umesto uobičajenih osam dana kasnije.